macOS High Sierra

Var finns mina bilder?

Som förval lagras de bilder och videor du importerar till Bilder i Bilder-biblioteket på datorn.

Om du importerar objekt från en lagringsenhet eller någon annan mapp på datorn kan du dock låta Bilder lämna objekten på deras ursprungliga platser så att de inte tar upp extra utrymme på datorn. Så länge som enheten eller mappen är tillgänglig för Bilder kan du visa och arbeta med de här objekten i Bilder-fönstret, precis som vanligt. (Filer som lagras på en annan plats utanför Bilder-biblioteket kallas för refererade filer.)

Även om lagring av filer utanför Bilder-biblioteket är ett bra sätt att spara utrymme på datorn ska du vara medveten om att:

  • Om du använder iCloud-bildbibliotek lagras bilder och videor som finns utanför Bilder-biblioteket inte i iCloud-bildbiblioteket. Dessa filer blir därmed inte tillgängliga på andra datorer eller enheter som du använder med iCloud-bildbibliotek.

  • Om du kopplar loss enheten som filerna finns på, eller flyttar eller byter namn på filerna i Finder, kan Bilder inte hitta dem och du kan då inte arbeta med dem i programmet Bilder.

Obs! Om du använder iCloud-bildbibliotek kan du även spara på utrymmet genom att aktivera alternativet Optimera Mac-lagring i iCloud-inställningarna. iCloud-bildbibliotek placerar då mindre bildfiler på datorn efter behov. Alla bilder och videor i full storlek kommer alltid att vara tillgängliga på datorn via iCloud, men Bilder-biblioteket tar då upp mindre plats på datorn.

Öppna Bilder