macOS High Sierra

Slå på eller stänga av iCloud-bilddelning

Öppna Bilder

Slå på eller stänga av iCloud-bilddelning

Obs! Det går bara att använda iCloud-bilddelning med systembildbiblioteket.

  1. Välj Bilder > Inställningar och klicka på iCloud.

  2. Markera eller avmarkera kryssrutan iCloud-bilddelning.

Även om du stänger av iCloud-bilddelning på datorn kan du fortsätta att visa och ändra dina delade album om du har andra enheter där iCloud-bilddelning är aktiverat.

Slå på iCloud-familjedelning

  1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på iCloud.

  2. Klicka på Ställ in familj och följ anvisningarna.

    Om du vill veta mer läser du Ställa in Familjedelning.

När minst en annan medlem i familjen har accepterat en inbjudan om delade album visas albumet Familj bland dina delade album.