macOS High Sierra

Använda regler till att hantera inkorgen

Du kan skapa regler som hjälper dig att sortera inkommande brev och automatisera åtgärder, till exempel att svara på eller radera brev. Du kan till exempel skapa en regel som markerar brev från en viss person, eller som automatiskt flyttar brev från din inkorg till andra brevlådor.

Öppna Mail åt mig

 1. Välj Mail > Inställningar och klicka sedan på Regler.

  Vill du se ett exempel på en regel markerar du en av de regler som följer med och klickar på Redigera. Du stänger regeln genom att klicka på Avbryt.

 2. Klicka på Lägg till regel och skriv in ett namn för regeln.

 3. Ange om något eller alla villkor måste uppfyllas för att regeln ska användas på ett brev.

 4. Ange villkoren.

  Vill du använda olika brevhuvudsfält i villkoren väljer du Redigera lista över brevhuvuden från den första popupmenyn. Om du vill lägga till ett eget brevhuvud klickar du på lägg till-knappen i fönstret Brevhuvuden.

 5. Välj vilka åtgärder som ska utföras på brev som uppfyller villkoren. Om du vill ange flera åtgärder klickar du på lägg till-knappen .

  Du kan använda AppleScript-skript som regelåtgärder.

 6. Klicka på OK när du är klar, och bestäm sedan om reglerna ska användas på de brev som redan finns i brevlådorna eller bara för nya brev.

  Du kan använda reglerna på befintliga brev senare genom att välja Brev > Använd regler.

Om du har flera regler så används de i den ordning de visas i regellistan. Ändra ordning på dem genom att dra dem upp eller ned.

Mail slutar att använda regler för ett brev när åtgärden Sluta behandla regler används, eller när ett brev överförs till en annan brevlåda av regler som används på en e-postserver eller enhet som synkroniserar med datorn.

Om du använder iCloud Drive är dina regler tillgängliga på dina andra datorer som har aktiverat iCloud Drive. Filer som är kopplade till regler, som ljudfiler och skript, är inte tillgängliga. Om du vill veta mer läser du Lagra mapparna Skrivbord och Dokument på iCloud.