macOS High Sierra

Radera brev

Du kan radera brev som du inte behöver längre, så att dina brevlådor är hanterbara och för att frigöra lagringsutrymme på datorn eller på e-postservern. Alternativ i Mail-inställningarna avgör om du kan läsa och hämta brev efter att de raderats.

Öppna Mail åt mig

Radera ett brev

Om du vill radera ett brev från en Mail-notis eller genom att svepa måste alternativet Flytta avfärdade brev på inställningspanelen Läsa i Mail vara inställt på Arkivera. Annars arkiveras brevet.

 • I en Mail-notis: För pekaren över notisen och klicka på Radera.

 • I brevvisningsfönstret: Gör något av följande:

  • Svep åt vänster med två fingrar och klicka sedan på Radera, eller svep ända till vänsterkanten tills brevet försvinner.

  • Håll pekaren över brevhuvudet och klicka sedan på raderingsknappen som visas.

  • Markera ett brev i listan och sedan klicka på raderingsknappen i verktygsfältet i Mail.

  Tips: Vill du förhindra att nästa brev i listan automatiskt väljs och markeras som läst håller du ned alternativtangenten när du raderar ett brev.

Radera flera brev

 • Markera ett eller flera brev eller konversationer i brevlistan och klicka på ta bort-knappen i verktygsfältet i Mail. Du kan också trycka på backstegstangenten. Om du markerar en konversation raderas alla brev i konversationen.

 • Sök efter en uppsättning av brev att radera. Sök till exempel efter brev daterade mellan den 1 augusti och den 5 september 2016 genom att skriva ”datum:2017-08-01-2017-09-05” i sökfältet i Mail. Du kan även söka efter brev från en viss person genom att skriva in ett namn i sökfältet. Markera och radera sedan de hittade breven.

 • Radera en brevlåda, vilket raderar alla breven som den innehåller.

Visa borttagna brev

Hur du kan läsa raderade brev beror på de valda alternativen i inställningar i Mail. Kontrollera dem genom att välja Mail > Inställningar, klicka på Konton, markera ett konto och klicka på Brevlådefunktioner.

 • Om brevlådan Papperskorg anger en brevlåda på e-postservern eller datorn: Det går att läsa breven i papperskorgen tills de raderas permanent. Du kan ta tillbaka ett borttaget brev innan det raderas genom att dra det från papperskorgsbrevlådan till en annan brevlåda.

 • Om brevlådan Papperskorg anger Ingen: Breven kan ligga kvar en kort tid på sin ursprungliga plats, men de är nedtonade eller gömda. Vill du visa eller gömma dem, om de finns kvar, väljer du Innehåll > Visa borttagna brev eller Innehåll > Göm borttagna brev.

Radera borttagna brev permanent

 • Radera brev automatiskt: Välj Mail > Inställningar, klicka på Konton och markera ett konto. Klicka på Brevlådefunktioner och välj när du vill att Mail permanent ska radera borttagna brev (till exempel efter en månad) under Papperskorg.

  Om du har ett IMAP-konto, vars server är inställd på att radera gamla brev, raderas de oavsett vilket alternativ du väljer.

 • Radera brev manuellt när du vill: Välj Brevlåda > Radera borttagna objekt och välj ett konto.

Om du raderat brev av misstag kan du dra dem från brevlådan Papperskorg till en annan brevlåda. Du kan också markera dem i brevlådan Papperskorg och välja Brev > Flytta till > [brevlåda].