macOS High Sierra

Göra brev personliga med brevmallar

När du skriver ett nytt brev kan du sätta personlig prägel på det genom att använda en brevmall. Du kan till exempel använda brevmallen Fest så att brevet ser ut som en tryckt inbjudan.

Klicka på brevmallsknappen i det övre högra hörnet av ett nytt brev för att visa Födelsedag och många andra brevmallar.

Öppna Mail åt mig

  1. Klicka på brevmallsknappen i verktygsfältet i ett nytt brev.

  2. Visa mallalternativen genom att klicka på en kategori, exempelvis Födelsedag.

  3. Visa en mall genom att klicka på en miniatyr.

    När du bestämt dig för en mall klickar du på brevmallsknappen och gömmer kategorierna så att du har mer utrymme för brevet.

  4. Skriv över platshållartexten och dra dina egna bilder över platshållarbilderna.

    Använd bilder från andra program genom att klicka på bildbläddrarknappen i verktygsfältet. Om du har en mapp med bilder på skrivbordet eller i Finder kan du dra den till bildbläddraren och enkelt se bilderna.

    Om en bild är större än en platshållare dubbelklickar du på bilden så att det visas ett dragreglage du kan använda till att ändra bildens storlek. Du kan också dra runt bilden och visa bara en del av den.

Om du kommer fram till att du inte vill använda en brevmall klickar du på kategorin Brevmallar och på miniatyren Original. Mallen tas bort men texten, bilderna och formateringen du lagt till finns kvar.

Du kan även skapa dina egna brevmallar. Formatera texten och lägg till bilder i ett nytt brev och välj sedan Arkiv > Spara som brevmall. Din brevmall visas i kategorin Anpassad.