macOS High Sierra

Ställ in användare, gäster och grupper

Om datorn har flera användare bör du skapa ett konto för varje person så att han eller hon kan ange personliga inställningar och alternativ, utan att påverka de andra användarna. Du kan låta tillfälliga användare logga in som gäster utan åtkomst till de andra användarnas filer och inställningar. Du kan också skapa grupper. Du måste vara administratör på datorn för att kunna utföra de här åtgärderna.

Lägga till en användare

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Användare och grupper.

  Öppna inställningspanelen Användare och grupper åt mig

 2. Klicka på låssymbolen för att låsa upp den och ange användarnamn och lösenord för en administratör.

 3. Klicka på lägg till-knappen under användarlistan.

 4. Klicka på popupmenyn Nytt konto och välj typ av användare.

  • Administratör: En administratör kan lägga till och hantera andra användare, installera program och ändra inställningar. Den nya användaren du skapade när du först ställde in datorn är en administratör. Datorn kan ha flera administratörer. Du kan skapa nya och konvertera standardanvändare till administratörer. Ställ inte in automatisk inloggning för en administratör. Om du gör det behöver någon bara starta om datorn för att få tillgång till administratörsbehörigheter. Om du vill skydda datorn bör du hålla administratörsnamnen och lösenorden hemliga.

  • Standard: Standardanvändare ställs in av en administratör. Standardanvändare kan installera program och ändra sina egna inställningar, men de kan inte lägga till nya användare eller ändra andra användares inställningar.

  • Hanterat med föräldrakontroll: Användare som hanteras via föräldrakontroll kan endast komma åt de program och det innehåll som anges av den administratör som hanterar användaren. Administratören kan begränsa användarens kontakter och åtkomst till webbplatser och ange tidsgränser för användningen av datorn.

  • Endast delning: Delningsanvändare kan komma åt delade filer från andra datorer, men kan inte logga in på eller ändra inställningar i datorn. Om du vill ge den användaren behörighet att komma åt delade filer eller en delad skärm kan du behöva ändra inställningarna i panelerna Fildelning, Skärmdelning och Fjärrhanterare i inställningspanelen Delning. Mer information finns i Dela filer med Fildelning och Skärmdelning i översikt.

  Klicka på hjälpknappen längst ned till vänster i dialogrutan om du vill veta mer om alternativen för de olika användartyperna.

 5. Ange ett fullständigt namn för användaren. Ett kontonamn skapas automatiskt. Använd ett annat kontonamn genom att ange det nu. Det går inte att ändra i efterhand.

 6. Ange ett lösenord för användaren och bekräfta det genom att fylla i det igen. Ange ett lösenordstips som hjälper användaren att komma ihåg sitt lösenord vid behov.

 7. Klicka på Skapa användare.

 8. Beroende på vilken typ av användare som du skapar kan du även göra något av föjande:

  • Ge användaren administratörsbehörigheter genom att markera Tillåt användaren att administrera datorn.

  • För barn eller andra användare som behöver hanteras markerar du Aktivera Föräldrakontroll. Klicka på Öppna Föräldrakontroll och ställ in begränsningar för användaren. Mer information finns i Ställa in föräldrakontroll.

  • Använd inställningspanelen Delning till att ange om användaren ska kunna dela dina filer och dela din skärm.

Om datorn har Touch ID kan en ny användare lägga till ett fingeravtryck efter inloggning på datorn. Användaren kan sedan använda Touch ID till att lysa upp datorn och lösenordsskyddade objekt, och handla objekt från iTunes Store, App Store och iBooks Store med sitt Apple-ID. Mer information finns i Använda Touch ID på datorn.

Skapa en grupp

Med en grupp kan flera användare ha samma behörigheter. Du kan till exempel ge en grupp särskilda åtkomstbehörigheter för en mapp eller fil. Alla som ingår i gruppen har åtkomst till mappen eller filen. Du kan också tilldela en grupp särskilda åtkomstbehörigheter för var och en av dina delade mappar.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Användare och grupper.

  Öppna inställningspanelen Användare och grupper åt mig

 2. Klicka på låssymbolen för att låsa upp den och ange användarnamn och lösenord för en administratör.

 3. Klicka på lägg till-knappen under användarlistan.

 4. Klicka på popupmenyn Nytt konto och välj Grupp.

 5. Ange ett namn på gruppen och klicka på Skapa grupp.

 6. Markera varje användare och grupp du vill lägga till i den nya gruppen.

Använd inställningspanelen Delning till att ange om gruppmedlemmar ska kunna dela dina filer och dela din skärm.

Konvertera en standardanvändare eller en hanterad användare till en administratör

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Användare och grupper.

  Öppna inställningspanelen Användare och grupper åt mig

 2. Klicka på låssymbolen för att låsa upp den och ange användarnamn och lösenord för en administratör.

 3. Markera en standardanvändare eller hanterad användare i listan över användare och markera sedan Tillåt användaren att administrera datorn.

Låta tillfälliga användare logga in som gäster

Du kan låta andra personer använda datorn tillfälligt som gästanvändare utan att lägga till dem som enskilda användare. Det går att begränsa gästanvändare med hjälp av Föräldrakontroll så att de bara kan komma åt de objekt som du vill dela.

 • Gäster behöver inte något lösenord för att logga in.

 • Gäster kan inte ändra inställningar för användare eller datorn.

 • Gäster kan inte heller logga in på distans när fjärrinloggning har aktiverats i inställningspanelen Delning.

Filer som skapas av gäster sparas i en tillfällig mapp som raderas tillsammans med innehållet när gästen loggar ut.

Gästfunktionen fungerar med iCloud-funktionen Hitta min Mac så att du kan hitta datorn om den försvinner. Du kan hitta datorn om någon hittar den, loggar in som gäst och sedan använder Safari till att ansluta till internet. Se Använd Hitta min Mac.

Obs! Om FileVault är aktiverat kan gästerna endast använda Safari och de kommer inte åt din krypterade hårddisk och kan inte skapa filer.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Användare och grupper.

  Öppna inställningspanelen Användare och grupper åt mig

 2. Klicka på låssymbolen för att låsa upp den och ange användarnamn och lösenord för en administratör.

 3. Markera Gästanvändare i listan över användare.

 4. Markera Tillåt gäster att logga in på den här datorn.

 5. Markera Aktivera Föräldrakontroll om så önskas och klicka sedan på Öppna Föräldrakontroll. Mer information finns i Ställa in föräldrakontroll.

 6. Om du vill att gästanvändare ska kunna använda dina delade mappar från en annan dator i nätverket markerar du Tillåt gäster att ansluta till delade mappar.

Anpassa inloggningen

Om du är en administratör kan du ange hur inloggningsfönstret ska se ut för samtliga användare.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Användare och grupper och sedan på Inloggning.

  Öppna panelen Inloggning i inställningspanelen Användare och grupper åt mig

 2. Klicka på låssymbolen för att låsa upp den och ange användarnamn och lösenord för en administratör.

 3. Klicka på popupmenyn Automatisk inloggning och välj en användare eller Av.

  Om du väljer en användare kommer den användaren att loggas in automatiskt varje gång datorn startar. Om du väljer Av visar datorn ett inloggningsfönster med alla användare vid start. Automatiskt inloggning blir aktivt nästa gång datorn startas om.

  Obs! Med automatisk inloggning kan vem som helst få tillgång till datorn bara genom att starta om den. Om automatisk inloggning är aktiverad bör du se till att datorn inte loggar in en administratör automatiskt. När FileVault är aktiverat är automatisk inloggning avaktiverat.

 4. Välj de alternativ som du vill använda. Om du har frågor får du detaljerad information om du klickar på hjälpknappen .

Om du vill ge den nya användaren behörighet att komma åt delade filer eller en delad skärm, kan du behöva ändra inställningarna på panelerna Fildelning, Skärmdelning och Fjärrhanterare i inställningspanelen Delning. Mer information finns i Dela filer med Fildelning och Skärmdelning i översikt.

Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Delning.

Öppna Delningsinställningarna åt mig