macOS High Sierra

Använda flera hårddiskar för säkerhetskopiering

Du kan säkerhetskopiera på flera hårddiskar för extra säkerhet och bekvämlighet. Om du arbetar på två ställen kanske du vill ha en hårddisk för säkerhetskopiering på båda ställena.

Time Machine schemalägger och fördelar säkerhetskopieringarna mellan hårddiskarna. För varje hårddisk gäller att allt som ändrats sedan Time Machine senast säkerhetskopierat till den kommer att säkerhetskopieras. Om du har utesluta objekt från säkerhetskopiering gäller undantagen för alla säkerhetskopieringar på alla hårddiskar.

Om du använder flera skivor för säkerhetskopiering, klickar på symbolen för Time Machine i menyraden och väljer Gå in i Time Machine visas en tidslinje för alla tillgängliga skivor som du har använt för säkerhetskopiering. Visa tidslinjen för en särskild skiva genom att klicka på symbolen för Time Machine , trycka på alternativtangenten och välja Bläddra på andra skivor för säkerhetskopiering.