macOS High Sierra

Dela på Twitter, Facebook, LinkedIn med mera

Delningsknappen visas i Finder och i många Mac-program. I Finder är delningsknappen ett enkelt sätt att dela många olika typer av dokument och andra filer.

Du kan också dela med andra via Mail, Meddelanden, Facebook, Twitter och på andra sätt. Du kan dela ett objekt till ett annat program som Anteckningar och Påminnelser. Delningsalternativen beror på typen av objekt som du delar, hur du anpassar Menyn Dela och målplatsen för delningen. Till exempel kan du dela till Anteckningar på din dator, men inte till vissa typer av Anteckningar-konton.

Dela objekt från ett Finder-fönster

 1. Markera ett eller flera objekt i ett Finder-fönster och klicka sedan på delningsknappen i verktygsfältet.

  Om objektet finns på skrivbordet kontroll-klickar du på det och väljer Dela från kontextmenyn.

  Delningsknappen i verktygsfältet i ett Finder-fönster.
 2. Välj hur du vill dela bland alternativen från menyn Dela.

  Vilka alternativ som visas, som Mail, Meddelanden, Facebook, Twitter med mera, beror på typen av objekt du delar och hur du har anpassat menyn Dela (beskrivs nedan).

 3. Ange eventuell ytterligare information som behövs för den valda delningsmetoden. Om du till exempel delar en bild via Twitter kan du skriva in en text som beskriver bilden.

Dela objekt från andra program

Du kan dela objekt från de flesta Mac-program. Till exempel kan du twittra länkar till webbsidor från Safari, dela anteckningar via Mail eller Meddelanden och posta bilder och videor på Flickr eller Vimeo. använd AirDrop till att dela objekt med andra i närheten.

Utöver att dela med andra personer kan du dela många objekt till Anteckningar, Påminnelser och andra program.

 1. Markera något som kan delas när du använder ett program, till exempel:

  • Text i ett dokument: I många program kan du markera text, kontroll-klicka på den och sedan välja Dela från kortkommandomenyn.

  • En webbsida i Safari: Klicka på delningsknappen i verktygsfältet i Safari när du visar en webbsida.

  • En kalenderaktivitet: Dubbelklicka eller klicka hårt på en aktivitet i din kalender, kontroll-klicka på namnet för aktiviteten eller annan text i aktivitetsfönstret och välj sedan Dela från kontextmenyn.

  • Ett brev i Mail: Markera ämnet eller annan text i brevet och kontroll-klicka på den. Välj sedan Dela från kortkommandomenyn.

  • En plats eller vägbeskrivning i Kartor: Hitta en plats eller hämta en vägbeskrivning och klicka sedan på delningsknappen i verktygsfältet i Kartor.

  • Anteckningar: Markera en anteckning och klicka sedan på delningsknappen i verktygsfältet i Anteckningar.

  • Ett kontaktkort: Klicka på delningsknappen i det nedre högra hörnet av fönstret när du visar ett kort.

  • Bilder: Markera bilder eller album och klicka sedan på delningsknappen i verktygsfältet i Bilder. markera ett ögonblick och klicka på delningsknappen högst upp i ögonblicket.

  Om ett program inte har en delningsknapp kontroll-klickar du på det du vill dela och väljer sedan Dela från kortkommandomenyn.

 2. Välj hur du vill dela bland alternativen från menyn Dela.

  Vilka alternativ som visas beror på typen av objekt som du delar och hur du har anpassat menyn Dela (beskrivs nedan).

 3. Ange eventuell ytterligare information som behövs för den valda delningsmetoden. Om du till exempel delar en webbsida till Anteckningar kan du välja att lägga till en länkad miniatyr till en befintlig eller ny anteckning.

Anpassa menyn Dela

Du kan välja vilka objekt som visas i menyn Dela genom att använda inställningspanelen Tillägg. Det du väljer påverkar också vad som visas i widgeten Socialt i vyn Idag i Notiscenter. Mer information finns i Använda Notiscenter.

 1. Klicka på delningsknappen och välj Mer från menyn Dela så öppnas inställningspanelen Tillägg.

  Du kan också välja Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Tillägg.

  Öppna inställningspanelen Tillägg åt mig

 2. Klicka på Menyn Dela till vänster. Markera de delningstillägg du vill ska ingå i menyn Dela och avmarkera de tillägg du inte vill ska ingå.

  Om du inte kan se ett tillägg i menyn Dela trots att det är markerat i inställningspanelen Tillägg, går det inte att dela det som du försöker dela via detta tillägg. Till exempel kan du dela en webbsida i Safari via AirDrop, men inte markerad text.