macOS High Sierra

Inställningspanelen Notiser

Använd inställningarna för Notiscenter till att ange när du inte vill bli störd av notiser och ställ in alternativ som styr hur program visar notiser och hur de ordnas i Notiscenter.

Du öppnar dessa inställningar genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Notiser. Markera Stör ej eller ett program till vänster och visa eller ändra sedan inställningarna till höger.

Öppna inställningspanelen Notiser åt mig

Stör ej

Stoppa notiser under det tidsintervall som du anger, när skärmen är i viloläge eller när du projicerar skärmen.

Markera kryssrutor för att ta emot samtalsnotiser även när Stör ej är aktiverat.

Obs! Du kan enkelt pausa notiser fram till midnatt genom att klicka på symbolen för Notiscenter i menyraden, svepa nedåt och sedan aktivera Stör ej.

[program]-notisstil

Välj en stil för programmets notiser:

  • Inget: Notiser visas inte på skärmen.

  • Banderoller: Notiser visas på skärmen och försvinner efter en liten stund.

  • Varningar: Notiser visas på skärmen tills du tar bort dem.

Visa notiser på låst skärm

När du väcker datorn ur vila visas de programnotiser du har fått medan datorn var i viloläge i inloggningsfönstret.

Visa förhandsvisning av meddelanden (endast tillgängligt för vissa program, som Mail och Meddelanden)

Visa en förhandsvisning av ett meddelande i meddelandenotiser. Om du t.ex. får e-post visas en förhandsvisning av brevet i Mail-notisen.

Om du väljer att notiser ska visas på låsskärmen kan du välja när förhandsvisningen ska visas.

  • om olåst: Förhandsvisningar av meddelanden visas endast om du är inloggad på ditt användarkonto.

  • alltid: Förhandsvisningar av meddelanden visas alltid (även i inloggningsfönstret).

Visa i Notiscenter

Lista programmets senaste notiser i Notiscenter. Notiser som är äldre än sju dagar visas inte.

Programsymbolsbricka

Låt programmets symbol i Dock visa antalet notiser.

Spela upp ett ljud för notiser

Om programmet ska spela upp ett ljud för notiser.

Sorteringsordning för Notiscenter

Välj hur notiser sorteras i Notiscenter:

  • Senaste: Notiser sorteras efter tid, med den som togs emot senast längst upp. Notiser som är äldre än sju dagar visas inte.

  • Senaste efter program: Notiser grupperas efter program, programmet med den senaste notisen visas först i listan.

  • Manuellt efter program: Notiser grupperas efter program. Programmen sorteras baserat på ordningen i vilken de anges i inställningspanelen Notiser när detta alternativ väljs. Du kan ändra ordningen på programmen genom att dra dem uppåt eller nedåt.