macOS High Sierra

Sätt att ordna filer på skrivbordet

Skrivbordet täcker större delen av skärmen, och det är det område där du kommer att arbeta mest. Om du har filer – dokument, mappar och alias – på skrivbordet kan du ordna dem så att du enklare hittar de objekt du behöver.

Ett exempel på ett skrivbord med filer och mappar.

Ordna objekt i mappar

Du kan snabbt gruppera objekt på skrivbordet i mappar. Markera alla de objekt som du vill gruppera. Kontroll-klicka på ett av objekten och välj Ny mapp med markering. (Låsta objekt kan inte grupperas.)

Läs mer om hur du skapar mappar i Ordna filer i mappar.

Justera och sortera objekt

Du kan ändra justeringen och sorteringen för objekt på skrivbordet. Klicka på skrivbordet och välj Innehåll > Ordna eller Håll ordnat efter och välj sedan ett alternativ. Du kan också välja Sortera efter och sedan välja ett alternativ. Mer information finns i Justera placering och storlek på symboler.

Ändra storlek, avstånd i rutnätet, textstorlek med mera för symboler

Klicka på skrivbordet och välj Innehåll > Visa visningsalternativ och använd reglagen till att göra ändringar. Du kan även kontroll-klicka på skrivbordet och välja Visa visningsalternativ. Om du vill veta mer om visningsalternativen läser du Olika sätt att visa objekt i Finder-fönster.

Om du vill få reda på fler sätt att anpassa skrivbordet läser du Anpassa utseendet på skrivbordet eller Finder-inställningar.

Tips: Om du aktiverar Skrivbord och Dokument på iCloud kan du få samma skrivbordsobjekt på en annan Mac genom att logga in med samma iCloud-konto och aktivera Skrivbord och Dokument för iCloud på den datorn.