macOS High Sierra

Hantera vilka program som kan upptäcka din plats

Platstjänster gör det möjligt för program och webbplatser att samla in och använda information baserad på datorns nuvarande plats. Din ungefärliga position bestäms med hjälp av information från lokala Wi-Fi-nätverk och samlas in av platstjänster på ett sätt som inte identifierar dig personligen.

Stäng av Platstjänster

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Säkerhet och integritet och sedan på Integritetsskydd.

  Öppna panelen Integritetsskydd åt mig

 2. Klicka på Platstjänster.

 3. Lås upp låssymbolen genom att klicka på den och ange användarnamn och lösenord för en administratör.

 4. Avmarkera Aktivera Platstjänster.

  Om du stänger av Platstjänster på datorn skickas inte din exakta position till Apple. För att kunna visa relevanta sökträffar kan Apple använda IP-adressen för din internetanslutning till att identifiera din ungefärliga plats genom att koppla den till ett geografiskt område.

  Även om du avaktiverar platstjänster kan det hända att program eller webbplatser från tredje part använder andra metoder för att bestämma din position. Av säkerhetsskäl kan din Macs platsinformation användas vid nödsamtal för att fastställa din plats och därmed hjälpa utryckningspersonal, oavsett om Platstjänster har aktiverats eller inte.

Ange vilka program och systemtjänster som kan använda platstjänster

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Säkerhet och integritet och sedan på Integritetsskydd.

  Öppna panelen Integritetsskydd åt mig

 2. Klicka på Platstjänster.

 3. Lås upp låssymbolen genom att klicka på den och ange användarnamn och lösenord för en administratör.

 4. Markera kryssrutan bredvid de program du vill tillåta platstjänster för. Avmarkera kryssrutan bredvid de program du vill stänga av platstjänster för.

  Om du stänger av platstjänster för ett program ombeds du slå på dem igen nästa gång det programmet försöker använda platsinformation.

 5. Rulla ned till slutet på listan med program så att Systemtjänster visas. Klicka sedan på knappen Detaljer om du vill se vilka specifika systemtjänster som använder din plats.

  Med Platsbaserade förslag kan datorns plats användas för Safari-förslag och Spotlight-förslag.

  Med Viktiga platser kan datorn identifiera platser som är viktiga för dig så att den kan ge dig användbar och platsrelaterad information i Kartor, Kalender, Bilder med mera. Viktiga platser är krypterade och kan inte läsas av Apple. Klicka på Detaljer om du vill visa en lista över platser som har identifierats. Du kan välja och ta bort platser från listan eller klicka på Rensa historik om du vill ta bort alla platser.

Om du tillåter program eller webbplatser från tredje part att använda din nuvarande plats omfattas du av deras villkor och integritetspolicyer och inte av Apples integritetspolicy. Du bör granska deras villkor och integritetspolicyer så att du förstår hur de behandlar och använder din platsinformation.

När du använder Safari-förslag eller Spotlight-förslag skickas datorns plats vid tiden för sökningen till Apple för att göra förslagen mer relevanta och förbättra andra Apple-produkter och -tjänster.

Du hittar mer information i Apples integritetspolicy.