macOS High Sierra

Använda Dock

Dock är ett bra ställe för objekt du använder ofta. Du kan lägga till och ta bort objekt i Dock, göra den större eller mindre och till och med gömma den helt och hållet.

Dock med programsymboler, symbolen för hämtningstraven och symbolen för papperskorgen.

Mappar i Dock kallas travar. Som förval finns traven Hämtade filer i Dock. Mer information finns i Öppna dokument och hämtade filer från travar.

En röd bricka på en symbol i Dock betyder att du måste göra något i ett program eller Systeminställningar. Till exempel betyder en röd bricka på Mail-symbolen i Dock att du har nya brev.

Öppna objekt från Dock

 • Öppna ett program, en trave eller fil: Klicka på den i Dock.

  Du kan också öppna en fil genom att dra den till programmet i Dock. Om du t.ex. vill öppna ett dokument du skapat i Pages drar du det till symbolen för Pages i Dock.

 • Öppna ett Finder-fönster: Klicka på symbolen för Finder (leende ansikte). Läs mer om Finder i Visa filer i Finder.

Du kan också utföra olika programåtgärder genom att hålla ned en programsymbol i Dock, eller genom att kontroll-klicka på en symbol.

Lägga till och ta bort objekt i Dock

 • Lägg till ett objekt: Dra det till Dock. Dra filer och mappar till höger om Dock-avdelaren och program till vänster. Om du har flyttat Dock till sidan av skrivbordet drar du filer och mappar till området nedanför avdelaren och program till området ovanför.

  Avgränsningslinjen mellan program och filer samt mappar i Dock.

  När du drar ett objekt till Dock placeras ett alias för objektet i Dock. Originalobjektet flyttas inte.

 • Ta bort ett objekt: Dra ut objektet från Dock tills Ta bort visas.

  Det är bara aliaset som tas bort från Dock. Själva objektet tas inte bort från datorn.

Radera objekt från datorn

 • Dra objekten till papperskorgen vid änden av Dock. Du tömmer papperskorgen genom att klicka på den och sedan på Töm. Mer information finns i Radera filer och mappar.

  Papperskorgssymbolen i Dock.

Ställa in Dock-inställningar

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Dock.

  Öppna inställningspanelen Dock åt mig

 2. Ange de inställningar som du vill använda. Mer information finns i Dock-inställningar.

Genvägar för Dock

 • Ändra storlek på Dock: Placera pekaren på avdelaren tills en dubbel pil visas och gör sedan Dock större eller mindre genom att dra

 • Flytta ett objekt: Dra det till en ny plats.

 • Visa kontextmenyn för ett objekt: Kontroll-klicka på objektet.

 • Visa kontextmenyn för Dock: Kontroll-klicka på avgränsningslinjen.

 • Visa de öppna fönstren för ett program: Kontroll-klicka på programmets symbol och välj Visa alla fönster.

 • Lägg till ett öppet program i Dock: Kontroll-klicka på programmets symbol och välj Alternativ > Behåll i Dock.

 • Öppna ett objekt i Finder: Kommando-klicka på objektets symbol eller kontroll-klicka på symbolen och välj Alternativ > Visa i Finder.

 • Växla till det föregående programmet och göm det aktiva programmet: Alternativ-klicka på det aktuella programmets symbol.

 • Växla till ett annat program och göm alla andra program: Kommando-alternativ-klicka på symbolen för det program du vill växla till.

 • Avsluta ett öppet program: Kontroll-klicka på programmets symbol och välj Avsluta.

 • Tvångsavsluta ett program: Kontroll-klicka på programmets symbol och välj Tvångsavsluta.

 • Använd tangentbordet till att komma åt Dock: Tryck på kontroll-F3 (kontroll-Fn-F3 på en bärbar dator) för att flytta till Dock. Flytta sedan från symbol till symbol genom att trycka på vänster och höger piltangent Öppna ett objekt genom att trycka på returtangenten.

 • Töm papperskorgen: Kontroll-klicka på papperskorgen och välj Töm papperskorgen.

Tips: Råkade du ta bort en programsymbol från Dock? Inga problem – programmet finns kvar på datorn. Öppna programmet med Launchpad eller Spotlight, kontroll-klicka på symbolen för programmet i Dock och välj sedan Alternativ > Behåll i Dock.

Vill du snabbt komma åt alla program, även de som inte finns i Dock, använder du Launchpad.