macOS High Sierra

Dra och släpp objekt

Du kan dra och släppa nästan allt på datorn: flytta filer och mappar till nya platser, lägga till en bild i ett e-brev eller flytta ett textavsnitt i ett dokument. Du kan också dra objekt till Dock eller till sidofältet i Finder så att du enkelt kan komma åt dem.

Om du vill dra ett objekt markerar du det och håller ned musen eller styrplattan medan du drar objektet till en ny plats. Placera objektet där du vill ha det genom att släppa musen eller styrplattan.

Här är några exempel på vad du kan göra genom att dra och släppa:

 • Flytta ett objekt: Dra det och släpp det sedan där du vill placera det.

  Om du vill kopiera objektet istället för att flytta det håller du ned alternativtangenten medan du drar och släpper.

 • Lägga till ett objekt i Dock: Dra det till Dock.

  Placera program till vänster om avgränsningslinjen och filer och mappar till höger. Om du har flyttat Dock till sidan av skärmen placerar du program ovanför linjen och filer och mappar under den.

  Avgränsningslinjen mellan program och filer samt mappar i Dock.

  När du drar ett objekt till Dock placeras ett alias där.

 • Ta bort ett objekt från Dock: Dra bara ut det tills du ser Ta bort. Bara aliaset tas bort från Dock. Det faktiska objektet finns fortfarande kvar på datorn.

 • Lägga till ett objekt i Favoriter i Finder: Dra filen eller mappen till Favoriter i sidofältet i Finder. Du lägger till ett program genom att hålla ned kommandotangenten medan du drar.

  När du drar ett objekt till sidofältet i Finder placeras ett alias där.

 • Ta bort objekt du lagt till i sidofältet i Finder: Dra ut objektet från Dock tills ta bort-symbolen visas. Bara aliaset tas bort. Det faktiska objektet finns fortfarande kvar på datorn.

 • Flytta text eller grafik i ett dokument eller e-brev: Markera texten eller bilden du vill flytta och dra sedan det markerade objektet till den nya platsen.

Du kan också dra och släppa med Mission Control om du vill flytta objekt mellan fönster och skrivbord. Mer information finns i Se öppna fönster och arbetsområden i Mission Control.