macOS High Sierra

Använda Launchpad till att visa och öppna program

Launchpad är en central plats där du kan visa och öppna program som finns på datorn. När du hämtar ett program från App Store visas det automatiskt i Launchpad.

Öppna Launchpad genom att klicka på symbolen för Launchpad i Dock (eller använd Control Strip). Du stänger Launchpad utan att öppna något program genom att klicka var som helst på skärmen (förutom på ett program) eller trycka på Esc.

Launchpad

Öppna och hitta program i Launchpad

 • Öppna ett program: Klicka på programmet.

 • Så här söker du efter ett program: Börja skriva programmets namn i sökfältet. Träffarna visas medan du skriver.

 • Flytta mellan programsidor: Svep åt vänster eller höger på styrplattan eller Magic Mouse. Du kan även trycka på kommando-vänsterpil eller kommando-högerpil.

Ordna program i Launchpad

 • Flytta ett program: Dra programmet till en ny plats på sidan.

 • Flytta ett program till en annan sida: Dra programmet till kanten av skärmen och släpp det sedan när önskad sida visas.

 • Gruppera program i en mapp: Skapa en mapp genom att dra ett program till ett annat program, och dra sedan andra program till mappen.

 • Öppna och stänga en mapp: Klicka på mappen, till exempel Övrigt. Om du vill stänga mappen klickar du på valfri plats utanför den.

 • Byt namn på en mapp: Öppna mappen, klicka på namnet och skriv sedan ett nytt namn.

 • Flytta ett program ut från en mapp: Öppna mappen och dra sedan ut programmet från mappen.

Lägga till och ta bort program

 • Lägga till ett program i Launchpad: Om du vill att ett program som du inte har hämtat från App Store ska visas i Launchpad, flyttar du programmet till programmappen. Då visas det automatiskt i Launchpad. Mer information finns i Visa filer i Finder.

 • Lägg till ett program i Dock: Dra programmet från Launchpad till Dock och släpp det till vänster om avdelaren i Dock. Programmet finns i Dock och i Launchpad.

  Avgränsningslinjen mellan program och filer samt mappar i Dock.
 • Avinstallera ett program från datorn: Håll ned programsymbolen tills alla symboler börjar vicka och klicka på raderingsknappen för programmet.

  Om ett program saknar raderingsknapp kan det inte avinstalleras i Launchpad. Mer information finns i Installera, uppdatera och avinstallera program.