macOS High Sierra

Välja vilket program som ska öppna en fil

Du kan välja vilket program som ska öppna en fil. Detta är användbart om du föredrar att använda ett visst program, eller om du inte har det program som användes när filen skapades.

Öppna en fil en gång med ett visst program

Gör något av följande:

 • Dra filen till programsymbolen i Finder eller i Dock.

 • Markera filen i Finder, välj Arkiv > Öppna med och välj ett program.

 • Kontroll-klicka på filen, välj Öppna med och välj ett program.

 • Öppna programmet och välj Arkiv > Öppna.

Permanent ändra vilket program som ska öppna en fil

 1. Markera filen i Finder och välj Arkiv > Visa info.

  Du kan även kontroll-klicka på filen och välja Visa info.

 2. I informationsfönstret klickar du på visningstriangeln bredvid ”Öppna med”.

 3. Klicka på popupmenyn och välj ett program.

  Om du vill öppna alla filer av samma typ med det här programmet klickar du på Ändra alla.

Om du inte kan öppna en fil med ett visst program kan det bero på att filen är skadad eller att programmet inte känner igen den. Försök att öppna den med ett annat program.