macOS High Sierra

Använda sociala mediekonton och andra internetkonton

Du kan använda konton på Facebook, Twitter, LinkedIn och andra sociala medier i Mac-program genom att lägga till kontona på datorn. Du kan t.ex. dela bilder, webbsidor, anteckningar och annat i sociala medier från program som Bilder, Safari och Anteckningar. På samma sätt går det att lägga till Exchange-konton, Google-konton, Yahoo!-konton och andra internetkonton som du vill använda i Mail, Kontakter, Kalender, Påminnelser, Anteckningar och Meddelanden.

Du kan lägga till internetkonton och konton på sociala medier samt hantera deras inställningar i inställningspanelen Internetkonton. Du kan även lägga till internetkonton från vissa program som använder dem.

Inställningspanelen Internetkonton med iCloud- och Twitter-konton i listan till höger och tillgängliga kontotyper i listan till vänster.

Ett iCloud-konto som du lägger till med inställningspanelen iCloud visas även i inställningspanelen Internetkonton. Du kan ändra dess inställningar på bägge ställena.

Lägga till ett konto från ett program

Du kan lägga till konton från Mail, Kontakter, Kalender, Påminnelser och Meddelanden. Konton som du lägger till från dessa program visas i inställningspanelen Internetkonton.

 1. Klicka på programmenyn och välj Lägg till konto.

  I t.ex. Meddelanden väljer du Meddelanden > Lägg till konto.

 2. Välj kontoleverantören och följ sedan anvisningarna på skärmen.

  Om du vill lägga till ett konto från en leverantör som inte finns med på listan, t.ex. ett e-post- eller kalenderkonto för ditt företag eller din skola, klickar du på Lägg till ett annat [typ]-konto, klickar på Fortsätt och anger de efterfrågade kontoinställningarna. Fråga kontoleverantören om du inte känner till kontoinställningarna.

Lägga till ett konto i inställningspanelen Internetkonton

Innan du kan lägga till ett konto i inställningspanelen Internetkonton måste du skapa kontot på leverantörens webbplats. Om du t.ex. vill lägga upp videor på Vimeo men inte har ett konto kan du besöka Vimeos webbplats, skapa ett konto och sedan lägga till det i inställningspanelen Internetkonton.

Obs! Om du vill ställa in och använda iCloud för första gången använder du iCloud-inställningarna. Om du redan har gjort det och vill lägga till ett andra iCloud-konto ska du använda inställningspanelen Internetkonton. Det andra iCloud-kontot går bara att använda för Mail, Kontakter, Kalendrar, Påminnelser och Anteckningar.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Internetkonton.

  Öppna inställningspanelen Internetkonton åt mig

 2. Klicka på en kontoleverantör, t.ex. Twitter, Yahoo! eller Facebook.

  Om du ännu inte har ett konto hos en viss leverantör, t.ex. Yahoo!, kan du skapa ett på leverantörens webbplats och sedan lägga till det här.

  Om du vill lägga till ett konto från en leverantör som inte finns med på listan, t.ex. ett e-post- eller kalenderkonto för ditt företag eller din skola, klickar du på Lägg till ett annat konto, klickar på den typ av konto som du vill lägga till och anger de efterfrågade kontoinställningarna. Fråga kontoleverantören om du inte känner till kontotypen eller kontoinställningarna.

 3. Skriv in ditt kontonamn, lösenord och annan information som behövs och klicka på Ställ in.

 4. Om kontot som du lade till har en lista med funktioner till höger markerar du de som du vill använda.

Ändra kontofunktioner och kontodetaljer

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Internetkonton.

  Öppna inställningspanelen Internetkonton åt mig

 2. Markera ett konto till vänster och gör något av följande:

  • Slå på och stäng av funktioner: Markera de funktioner du vill använda. Avmarkera dem du inte vill använda.

  • Ändra kontodetaljer: Klicka på Detaljer till höger om det markerade kontot. Vissa konton har kontonamnet, en beskrivning och andra detaljer till höger och saknar knappen Detaljer.

Sluta att använda ett konto

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Internetkonton.

  Öppna inställningspanelen Internetkonton åt mig

 2. Välj vilket konto som du vill sluta att använda och gör något av följande:

  • Ta bort kontot och stäng av dess funktioner: Klicka på ta bort-knappen .

   Om du använder iCloud-nyckelring och tar bort ett konto (som inte är ditt primära iCloud-konto) får du frågan om du vill ta bort kontot från de andra Mac-datorerna som använder iCloud-nyckelring eller bara stänga av alla kontofunktionerna på den här datorn.

  • Stäng av en särskild funktion: Avmarkera den.

  Obs! Om du raderar ett konto eller avaktiverar enskilda funktioner kan information som lagrats i program tas bort. Informationen kan återskapas om du slår på funktionen eller lägger till kontot igen. Fråga kontoleverantören om du är osäker.