macOS High Sierra

Förhindra oönskade anslutningar genom att använda en brandvägg

En brandvägg kan skydda datorn från oönskade kontakter som inleds av andra datorer när du är ansluten till internet eller ett nätverk. Datorn kan fortfarande ge vissa tjänster och program åtkomst via brandväggen. Exempel:

 • Om du slår på en delningstjänst, exempelvis fildelning, öppnar macOS en särskild port som tjänsten kan kommunicera genom.

 • Ett program eller en tjänst på en annan dator kan begära åtkomst via brandväggen eller få åtkomst genom att ha ett tillförlitligt certifikat.

Om du vill ha större kontroll kan du markera program och tjänster och ange om de ska få åtkomst via brandväggen eller ej.

Aktivera brandväggsskydd

 1. Välj Apple > Systeminställningar, klicka på Säkerhet och integritet och sedan på Brandvägg.

  Öppna panelen Brandvägg åt mig

 2. Lås upp låssymbolen genom att klicka på den och ange användarnamn och lösenord för en administratör.

 3. Klicka på Aktivera brandväggen.

 4. Ange ytterligare säkerhetsinställningar genom att klicka på Brandväggsalternativ och gör något av följande:

  • Tillåt endast specificerade program och tjänster att ansluta: Klicka på lägg till-knappen och markera programmet eller tjänsten i den dialogruta som visas.

  • Tillåt endast nödvändiga program och tjänster att ansluta: Markera kryssrutan ”Blockera alla inkommande anslutningar”.

  • Tillåt inbyggda program att ta emot inkommande anslutningar automatiskt: Markera kryssrutan Tillåt inbyggda program att ta emot inkommande anslutningar automatiskt.

  • Tillåt hämtad signerad programvara att ta emot inkommande anslutningar automatiskt: Markera kryssrutan Tillåt hämtad signerad programvara att ta emot inkommande anslutningar automatiskt.

  • När dolt läge är aktiverat blir det svårare för hackare och skadlig programvara att hitta datorn. Markera kryssrutan Aktivera dolt läge.

Ställa in brandväggsåtkomst för tjänster och program

 1. Välj Apple > Systeminställningar, klicka på Säkerhet och integritet och sedan på Brandvägg.

  Öppna panelen Brandvägg åt mig

 2. Lås upp låssymbolen genom att klicka på den och ange användarnamn och lösenord för en administratör.

 3. Klicka på Brandväggsalternativ.

  Om knappen Brandväggsalternativ är avaktiverad klickar du först på Aktivera brandväggen.

 4. Klicka på lägg till-knappen under listan över tjänster och markera de tjänster eller program du vill lägga till. När du har lagt till ett program klickar du på dess uppåt- och nedåtpilar för att tillåta eller blockera anslutningar genom brandväggen.

  Om du blockerar ett programs åtkomst via brandväggen kan det störa eller påverka programmets prestanda, eller prestanda för andra program eller programvara som är beroende av det.

  Viktigt: Vissa program som inte visas i listan kan ha åtkomst via brandväggen. Dessa kan vara systemprogram, -tjänster och -processer, liksom digitalt signerade program som öppnas automatiskt av andra program. Om du vill blockera åtkomst för dessa program lägger du till dem i listan.

  När datorn upptäcker ett anslutningsförsök till ett program som du inte har lagt till i listan och gett åtkomst till får du en fråga om du vill tillåta eller avvisa anslutningen via nätverket eller internet. Om ingen åtgärd vidtas fortsätter meddelandet att visas och eventuella försök att ansluta till programmet avvisas.