macOS High Sierra

Radera och installera om macOS

Du kan återställa datorn till fabriksinställningarna genom att radera datorn och sedan installera om macOS med den inbyggda återställningsskivan. Innan du raderar bör du säkerhetskopiera alla viktiga filer. Om du installerar på en bärbar dator kontrollerar du först att strömadaptern är ansluten.

Viktigt: Du måste vara ansluten till internet för att installera om macOS.

  1. Välj Apple-menyn > Starta om i menyraden. Håll ned kommando- och R-tangenterna när datorn startar om tills fönstret macOS-verktygsprogram visas.

  2. Välj Skivverktyg och klicka sedan på Fortsätt.

  3. Markera startskivan till vänster och klicka på Radera.

  4. Klick på popupmenyn Format, välj ett APFS-format eller Mac OS Extended-format, skriv ett namn och klicka sedan på Radera.

    Viktigt: När du raderar hårddisken tas all information bort från hårddisken. Var noga med att säkerhetskopiera den information du vill behålla till en extern enhet.

  5. När skivan har raderats väljer du Skivverktyg > Avsluta Skivverktyg.

  6. Välj Installera om macOS, klicka på Fortsätt och följ sedan anvisningarna på skärmen.