macOS High Sierra

Höra datorn läsa upp text

Om du har problem med att läsa texten på skärmen kan du låta datorn läsa upp texten när du trycker på en tangent eller en kombination av tangenter.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Tal.

  Öppna inställningspanelen Tal åt mig

 2. Markera kryssrutan Läs upp markerad text när tangenten trycks ned.

  Som förval aktiveras tal när du trycker på alternativ-escape. Du kan välja en annan tangent genom att klicka på Byt tangent, trycka på en eller fler specialtangenter (kommando, skift, alternativ eller kontroll) tillsammans med en annan tangent och sedan klicka på OK.

 3. Om du vill att datorn ska börja tala trycker du på den angivna tangenten. Tryck på tangenten igen när du vill att datorn ska sluta tala.

  Om text är markerad när du trycker på tangenten blir den markerade texten uppläst. I annat fall blir text i det aktuella fönstret uppläst. Om exempelvis Mail är det aktuella fönstret blir ett brev uppläst.

  Obs! Om ingen text finns tillgänglig hör du ett pip.

Du stänger av funktionen genom att avmarkera kryssrutan Läs upp markerad text när tangenten trycks ned.

Du kan också använda VoiceOver, det talade gränssnittet i macOS, för att höra beskrivningar om alla objekt på skärmen och till att styra datorn med hjälp av tangentbordet. Mer information finns i VoiceOver Hjälp.