macOS High Sierra

Felsöka Time Machine

Allmän felsökning

Kontrollera att hårddisken för säkerhetskopiering är ansluten till ett eluttag, påslagen och ordentligt ansluten till datorn. Om hårddisken för säkerhetskopiering finns i ett nätverk kontrollerar du att både hårddisken och datorn är anslutna till nätverket. Om nätverket inte fungerar som det ska kan det hända att hårddisken för säkerhetskopiering inte är tillgänglig.

Hämta och installera alla de senaste uppdateringarna till macOS. Om du har en Time Capsule bör du uppdatera den med den senaste programvaran och fasta programvaran. Läs mer i Hålla datorn uppdaterad och Apple Support-artikeln Om uppdateringar av fast programvaran för AirPort-basstationer.