macOS High Sierra

Öppna objekt automatiskt när du loggar in

Du kan få program, dokument, mappar eller serveranslutningar att öppnas automatiskt när du loggar in på datorn.

Lägga till och ta bort automatiska objekt

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Användare och grupper.

  Öppna inställningspanelen Användare och grupper åt mig

 2. Markera ditt användarkonto och klicka på Startobjekt högst upp i fönstret.

 3. Gör något av följande:

  • Lägg till ett startobjekt: Klicka på lägg till-knappen under objektlistan, markera ett dokument, en mapp, ett program, en server eller något annat objekt och klicka på Lägg till.

  • Ta bort ett startobjekt: Markera namnet på det objekt som du inte vill ska öppnas automatiskt. Klicka därefter på ta bort-knappen under listan.

  • Göm ett startobjekt: Om du inte vill att ett objekts fönster ska synas efter inloggning markerar du kryssrutan Göm bredvid objektet.

   Obs! Alternativet Göm gäller inte servrar, som alltid visas i Finder efter inloggning.

Tillfälligt förhindra att objekt öppnas automatiskt när du loggar in

 • Om inloggningsfönstret visas håller du ner skifttangenten samtidigt som du klickar på inloggningsknappen. Släpp skifttangenten igen när Dock visas.

 • Om inloggningsfönstret inte visas startar du om datorn och håller ned skifttangenten när förloppsindikatorn visas i startfönstret. Släpp skifttangenten igen när skrivbordet visas.