macOS High Sierra

Återskapa objekt med Time Machine och Spotlight

Om du använder Time Machine till att säkerhetskopiera datorn kan du använda Spotlight till att söka i Time Machine efter förlorade eller raderade objekt.

Obs! I program som kan skapa och spara dokument, som Textredigerare och Förhandsvisning, kan du även återskapa tidigare versioner av dokument inifrån programmet. Mer information finns i Visa och återskapa tidigare versioner av dokument.

 1. Öppna ett Finder-fönster och skriv in ett eller flera sökord in sökfältet i det övre högra hörnet.

 2. Förfina resultaten genom att ange sökvillkor med sökfältet.

 3. Klicka på Time Machine-symbolen i menyraden och välj Gå in i Time Machine.

  Om Time Machine-menyn inte visas i menyraden väljer du Apple-menyn > Systeminställningar, klickar på Time Machine och markerar Visa Time Machine i menyraden.

  Öppna inställningspanelen Time Machine åt mig

 4. Du kan bläddra mellan Time Machine-säkerhetskopior med hjälp av pilarna och tidslinjen.

 5. Markera ett eller flera objekt som du vill återskapa (dessa kan innehålla mappar eller hela skivor) och klicka på Återskapa.

  Återskapade objekt återgår till sina ursprungliga platser. Om till exempel objektet fanns i mappen Dokument återskapas det i mappen Dokument.