macOS High Sierra

Arbeta i flera Spaces-fönster

Om skrivbordet blir överhopat med öppna programfönster kan du skapa ytterligare arbetsområden i form av skrivbord, eller spaces, och ordna fönstren på dem. När du arbetar på ett skrivbord i Spaces visas bara de fönster som finns i det arbetsområdet.

Du visar Spaces-fältet med Mission Control. Miniatyrer representerar dina skrivbord och de program du använder i helskärmsläge eller i delad vy.

Spaces-fältet med en skrivbordsyta, program i helskärmsläge och i delad vy samt lägg till-knappen för att skapa ett skrivbord.

Tips: Gör skrivborden unika genom att tilldela dem olika skrivbordsbilder. Tilldela bara Systeminställningar till alla skrivbord (se informationen om hur du tilldelar program nedan) och ändra sedan skrivbordsbilden på varje skrivbord.

Skapa ett skrivbord

 1. Öppna Mission Control och klicka på lägg till-knappen i Spaces-fältet.

  Du kan skapa upp till 16 skrivbord.

 2. Klicka på ett skrivbord i Spaces-fältet eller på ett fönster i Mission Control när du är klar.

Växla mellan skrivbord

Gör något av följande:

 • Svep i sidled med tre eller fyra fingrar på en styrplatta Svep med två fingrar på en Magic Mouse.

 • Tryck på kontrolltangenten och på höger eller vänster piltangent.

 • Öppna Mission Control, flytta pekaren till den övre hörnet av skärmen så att Spaces-fältet visas och klicka sedan på ett skrivbord.

Flytta ett programfönster från ett skrivbord till ett annat

Gör något av följande:

 • Dra fönstret till skärmkanten. Efter en liten stund flyttas fönstret till nästa skrivbord.

 • Placera pekaren på fönstrets namnlist. Håll ned styrplattan eller musen och tryck sedan på kontrolltangenten och höger eller vänster piltangent.

 • Öppna Mission Control från skrivbordet med fönstret som du vill flytta. Dra sedan fönstret till det skrivbord du vill använda.

  Om du drar fönstret till ett program i helskärmsläge i Spaces-fältet kan du använda programmen i delad vy.

Tilldela program till skrivbord

Om du tilldelar ett program (eller Systeminställningar) till ett särskilt skrivbord öppnas programmet alltid på det skrivbordet.

 1. Tryck och håll på programmets symbol i Dock.

  Du kanske måste öppna programmet först innan symbolen visas i Dock.

 2. Välj Alternativ från kontextmenyn som visas och sedan ett av de följande alternativen:

  • Alla skrivbord: Programmet visas på alla skrivbord.

  • Det här skrivbordet: Programmet öppnas bara på det aktuella skrivbordet. Om du öppnar programmet i helskärmsläge visas det på ett eget skrivbord.

  • Skrivbordet på skärmen [siffra]: Programmet öppnas på det aktuella skrivbordet på en särskild bildskärm (om datorn har flera bildskärmar).

  • Inget: Programmet öppnas på det skrivbord du använder när du öppnar det.

När du växlar till ett program växlas skrivbordet automatiskt över till ett skrivbord där programmet har öppna fönster. Om du t.ex. skapar ett nytt Textredigerare-dokument på skrivbord 3, men det redan finns öppna Textredigerare-fönster på skrivbord 2, öppnas det nya dokumentet på skrivbord 2. Du kan ändra den här inställningen genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Mission Control.

Öppna inställningspanelen Mission Control åt mig

Radera ett skrivbord

 1. Öppna Mission Control och flytta pekaren till den övre kanten av skärmen så att Spaces-fältet visas.

 2. Placera pekaren över det skrivbord som du till ta bort och klicka sedan på raderingsknappen .

  Om skrivbordet innehåller fönster flyttas de till ett annat skrivbord.

Du kan snabbt sluta använda ett program i helskärmsläge eller delad vy genom att flytta pekaren till miniatyren i skrivbordsfältet och klicka på avslutningsknappen .