macOS High Sierra

Om du inte kan dela datorskärmar

Om du har problem med att dela din skärm med en annan Mac, eller att visa en annan dators delade skärm på din Mac, finns det några saker du kan kontrollera.

 • Kontrollera att du slagit på skärmdelning eller fjärrhantering och att du har aktiverat delningsbehörigheter på den dator vars skärm du vill dela. Se Ställa in och använda skärmdelning.

 • Om du försöker dela en annan Mac-dators skärm öppnar du inställningspanelen Delning (välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Delning) på den Mac-datorn och kontrollerar att du finns med i listan över användare som har behörighet att dela den datorns skärm.

  Öppna delningsinställningarna åt mig

 • Kontrollera att ingen av Mac-datorerna är i viloläge. Om det behövs justerar du viloinställningarna i inställningspanelen Strömsparare (välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på Strömsparare).

  Öppna inställningspanelen Strömsparare åt mig

 • Om du försöker dela skärmar med Tillbaka till min Mac kontrollerar du att funktionen är påslagen på båda datorerna. Se Dela din skärm med Tillbaka till min Mac.

 • Kontrollera att båda datorerna är anslutna till samma nätverk, eller – om du delar skärmar med Tillbaka till min Mac – att båda datorerna är anslutna till internet.

  Du kontrollerar anslutningen genom att öppna inställningspanelen Nätverk i Systeminställningar (välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Nätverk). Indikatorn bredvid typen av nätverksanslutning bör vara grön.

  Öppna Bluetooth-inställningarna åt mig