macOS High Sierra

Panelen Wi-Fi i inställningspanelen Nätverk

Använd panelen Wi-Fi i inställningspanelen Nätverk på datorn till att skapa och hantera Wi-Fi-anslutningen.

Status

Visar om du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk eller inte. Du kan också aktivera och avaktivera Wi-Fi.

Nätverksnamn

Välj ett nätverk från popupmenyn. Om nätverket är skyddat med ett lösenord ombeds du ange det.

Anslut automatiskt till det här nätverket

Markera den här kryssrutan om du vill ansluta automatiskt till det angivna nätverket.

Fråga vid anslutning till nya nätverk

Markera den här kryssrutan om du vill få ett meddelande när nätverk du inte har anslutit till blir tillgängliga.

802.1X

Om du har installerat en profil för ett nätverk som skyddas med 802.1X visas nätverksnamnet. Anslut till nätverket genom att klicka på Anslut.

Visa Wi-Fi-status i menyraden

Du kan använda statussymbolen för Wi-Fi till att slå på och stänga av Wi-Fi, ansluta till ett dolt nätverk, skapa ett nätverk eller öppna inställningspanelen Nätverk.

Avancerat

Klicka på Avancerat om du vill visa nätverksalternativ som TCP/IP-inställningar, DNS-, WINS- och proxyserverinställningar med mera.