macOS High Sierra

Ställa in och använda skärmdelning

När skärmen delas kan användaren med den andra datorn se det som finns på din skärm och kan öppna, flytta och stänga filer och fönster, starta program och till och med starta om din dator.

Ställa in skärmdelning

 1. Öppna inställningspanelen Delning (välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Delning).

  Öppna delningsinställningarna åt mig

 2. Markera kryssrutan Skärmdelning.

  Om Fjärrhanterare är markerat måste du avmarkera detta alternativ innan du kan markera Skärmdelning.

 3. Ange vem du vill dela din skärm med:

  • Endast dessa användare: Skärmdelning är begränsad till utvalda användare.

 4. Om du valde Endast dessa användare klickar du på lägg till-knappen nedanför listan med användare och gör något av följande:

  • Markera en användare från Användare och grupper, som innehåller alla användare på datorn med undantag för delningsanvändare och gästanvändare.

  • Markera en användare från Nätverksanvändare eller Nätverksgrupper, som innehåller alla användare och grupper med nätverksserverkonton. Nätverksanvändare och medlemmar i nätverksgrupper kan använda sina nätverksnamn och lösenord till att ansluta till din dator för skärmdelning.

 5. Om du vill ställa in ytterligare alternativ för skärmdelning klickar du på Datorinställningar. Markera sedan den ena eller båda av följande:

  • Vem som helst kan begära tillstånd att få styra skärmen: Innan andra datoranvändare startar skärmdelning med din dator kan de be om tillstånd istället för att ange användarnamn och lösenord.

  • VNC-tittare kan styra bildskärmen med lösenord: Andra användare kan dela din skärm med hjälp av ett VNC-visningsprogram – som på en iPad eller en Windows-PC – genom att skriva det lösenord du anger här. Om du markerar det här alternativet bör du skapa ett mycket säkert lösenord.

Dela en annan Mac-dators skärm

Om du har fått tillstånd till det kan du se och styra skärmen på en annan Mac-dator i ditt nätverk.

Innan du börjar kontrollerar du att Mac-datorn vars skärm du vill styra har skärmdelning aktiverat.

 1. Öppna ett Finder-fönster. Om inga delade datorer visas under Delat i sidofältet placerar du pekaren på ordet Delat och klickar på Visa.

 2. Klicka på Alla om du vill se alla tillgängliga datorer och dubbelklicka sedan på den vars skärm du vill dela.

 3. Klicka på Dela bildskärm.

  Om båda datorerna är inloggade med samma Apple-ID startar skärmdelningssessionen. I annat fall ombeds du att ange användarnamnet och lösenordet för en användare som tillåts dela skärmen på den datorn, eller så kan du begära tillstånd att dela skärmen om datorn tillåter det.

 4. Om någon annan redan är ansluten till datorn som fjärranvändare visas en dialogruta som frågar om du vill dela bildskärmen med den andra fjärranvändaren (dela skärmen) eller logga in parallellt med ett annat användarnamn och en annan skärm (logga in).

  Om du väljer att logga in kommer du att dela datorn med den andra fjärranvändaren, men ni delar inte samma skärm.

Om du känner till IP-adressen eller DNS-namnet på den Mac-dator du vill dela kan du också ansluta till den genom att välja Gå > Anslut till server i Finder och sedan skriva in vnc://[IP-adress] eller vnc://[namn.domän] i fältet Serveradress.

Öppna inställningspanelen Delning på den delade Mac-datorn och markera Skärmdelning för att hitta adressen till en delad dator.

Ange inställningar för skärmdelning

När du delar skärm med en annan Mac kan du ställa in storlek och kvalitet på den delade skärmbilden via skärmdelningsinställningarna.

 1. Starta en skärmdelningssession med en Mac i nätverket.

 2. Välj Skärmdelning > Inställningar och ställ sedan in följande alternativ:

  • Markera ”Skala till tillgängligt utrymme” eller ”Visa full storlek” under Bildskärm beroende på hur stor din skärm är och hur mycket av den du vill använda till den delade skärmen. Detta alternativ ändrar det förvalda beteendet när du delar skärmarna på datorer som du aldrig har anslutit till tidigare. Välj Visa > Slå av skalanpassning eller Visa > Slå på skalanpassning om du vill ändra den aktuella skalan.

  • Markera ett rullningsalternativ under Bildskärm för att ställa in hur fönstret för skärmdelning ska uppföra sig när du flyttar pekaren. Du kan prova de olika alternativen innan du bestämmer dig genom att markera ett alternativ och sedan flytta runt pekaren i fönstret.

  • Markera ”Anpassa kvaliteten till nätverksförhållanden” under Kvalitet om du vill visa den delade skärmen snabbare eller ”Visa skärmen med full kvalitet” om du vill visa den delade skärmen med fler detaljer. Detta alternativ ändrar det förvalda beteendet när du delar skärmarna på datorer som du aldrig har anslutit till tidigare. Välj Visa > Anpassningsbar kvalitet eller Visa > Högsta kvalitet om du vill ändra den aktuella skalan.

   För bästa resultat, och om datorn är ansluten till ett snabbt nätverk, väljer du full storlek och visar med högsta kvalitet.

  • Välj ett alternativ från popupmenyn “Tillåt skärmdelningsbegäran från” under Blockerade användare om du vill aktivera delning av skärmen, antingen med alla som försöker ansluta till datorn med ett Apple-ID eller bara dina kontakter.

   Klicka på lägg till-knappen om du vill blockera användare med specifika Apple-ID:n från att dela din skärm, ange en användares Apple-ID och klicka sedan på Blockera. Om du vill avblockera användare markerar du dem i listan och klickar på ta bort-knappen .

Ställa in visningsalternativ vid delning av en annan dators skärm

När du delar skärm med en annan dator beror visningsalternativen på nätverksanslutningen och storleken på den delade skärmen.

 1. Starta en skärmdelningssession med en Mac i nätverket.

 2. Ställ in följande alternativ i menyn Innehåll:

  • Visa flikfältet: Använd det här alternativet till att visa eller gömma flikfältet.

  • Slå på/av skalanpassning: När skalning är på visas hela den delade Mac-datorns skärm på din skärm. När skalning är av visas den delade skärmen i full storlek vilken kan innebära att du måste rulla för att visa allt på den delade skärmen.

  • Växla till observationsläge/Växla till styrningsläge: I observationsläge kan du se vad som händer på den delade skärmen, men du kan inte styra pekaren, flytta fönster, öppna och stänga dokument eller utföra andra uppgifter. Om du observerar OS X 10.9 eller senare kan du markera skärmen vid pekaren genom att klicka och hålla. I styrningsläge kan du styra del delade skärmen.

  • Anpassningsbar kvalitet: Använd det här alternativet om datorn är ansluten till ett långsamt nätverk. Kvaliteten justeras då efter nätverkshastigheten.

  • Full kvalitet: Använd det här alternativet om datorn är ansluten till ett snabbt nätverk och du vill använda full upplösning.

  • Visa/göm verktygsfältet: Visa eller göm verktygsfältet med knappar för justering av skalan, delning av urklipp och andra alternativ.

  • Anpassa verktygsfältet: Dra knappar till och från verktygsfältet.

  • Helskärmsläge: Fönstret för skärmdelning expanderas till hela skärmen. Flytta pekaren till överkanten på skärmen för att visa verktygsfält och menyer.

  • Bildskärmar: Om den dator vars skärm du delar har fler än en skärm kan du välja vilken skärm du vill visa.

Dela innehållet i urklipp med en annan Mac

När du delar skärm med en annan dator kan du föra över urklipp mellan de två datorerna. Till exempel kan du:

 • Kopiera text och bilder från dokument på en dator och klistra in dem i dokument på den andra.

 • Markera och dra text och bilder från den ena dator till den andra.

 • Kopiera en länk från en webbläsare och klistra in den i en webbläsare på den andra datorn.

 • Kopiera text från ett dokument på en dator och släppa den på skrivbordet på den andra datorn och på så sätt skapa ett utdrag.

 1. Starta en skärmdelningssession med en Mac i nätverket.

 2. Välj Redigera > Använd delat urklipp.

Du kan också använda universella urklipp till att kopiera text, bilder och video på en Apple-enhet och sedan klistra in innehållet på en annan Apple-enhet.

Skicka filer vid delning av en annan dators skärm

När du delar skärm med en annan dator kan du föra över filer mellan dem.

 1. Starta en skärmdelningssession med en Mac i nätverket.

 2. Markera en fil eller en mapp och dra och släpp filerna över skärmdelningsfönstret.