macOS High Sierra

Om du glömmer ditt inloggningslösenord

Om du inte kan komma ihåg inloggningslösenordet kan du prova följande:

  • Om du glömmer ditt lösenord när du loggar in klickar du på frågetecknet i lösenordsfältet så visas ett lösenordstips. Om det inte visas något frågetecken saknar ditt användarlösenord ett lösenordstips. Mer information finns i Lägga till ett lösenordstips.

  • Om du måste ange namn och lösenord för en administratör, men inte har några sådana, ber du den som ställde in datorn om hjälp. Om det var du som ställde in datorn är användaren du skapade under inställningen en administratör.

  • Om du inte har något lösenordstips eller om du inte kommer ihåg lösenordet med hjälp av tipset i inloggningsfönstret kan du skapa ett nytt lösenord. Mer information finns i Återställ Mac-inloggningslösenordet.