macOS High Sierra

Använda aktiva hörn till att starta skärmsläckaren

Om du använder en skärmsläckare startar den automatiskt när datorn varit inaktiv en viss tid. Du kan ställa in en genväg så att skärmsläckaren även startar när du flyttar pekaren till ett hörn av skärmen.

  1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Skrivbord och skärmsläckare och sedan på Skärmsläckare.

    Öppna panelen Skärmsläckare åt mig

  2. Klicka på Aktiva hörn.

  3. Klicka på popupmenyn för det hörn du vill använda, klicka på Starta skärmsläckaren och sedan på OK.

    Om du vill starta skärmsläckaren genom att använda tangenten kontroll, alternativ, skift eller kommando tillsammans med ett aktivt hörn trycker du ned tangenten medan popupmenyn är öppen. Om du t.ex. trycker ned skifttangenten ändras kommandot Starta skärmsläckaren till skift-Starta skärmsläckaren.

När du flyttar pekaren till det hörn av skärmen som du ställt in startar skärmsläckaren. Du stänger av skärmsläckaren och återgår till skrivbordet genom att trycka på valfri tangent, flytta på musen eller röra vid styrplattan.

Om du vill öka säkerheten när du stänger av skärmsläckaren läser du Kräva ett lösenord för att väcka datorn.