macOS High Sierra

Ställa in en AirPort-basstation

Ställ in en AirPort Extreme, AirPort Express eller AirPort Time Capsule så att du kan dela din bredbandsanslutning till internet med trådlösa datorer i nätverket och dela en USB-skrivare.

Du kan också ställa in AirPort Express så att du kan använda AirPlay till att spela upp musik från iTunes på stereon eller separat strömförsörjda högtalare.

  1. Anslut lämpliga kablar till basstationen:

    • Anslut till internet: Anslut en Ethernetkabel från DSL- eller kabelmodemet till Ethernet-WAN-porten på basstationen.

    • Dela en USB-skrivare: Anslut en USB-kabel från en kompatibel USB-skrivare till USB-porten på basstationen.

    • Använd AirPlay till att spela upp musik från iTunes via en AirPort Express: Anslut en ljudkabel från stereon till ministereokontakten på AirPort Express.

  2. Anslut enhetens stickkontakt till ett eluttag.

  3. Klicka på statussymbolen för Wi-Fi i menyraden på datorn och välj sedan din enhet.

  4. AirPort-verktyg öppnas. Ställ in den trådlösa enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.

AirPort Express fungerar med separat strömförsörjda högtalare anslutna till ministereokontakten. Du kan inte använda högtalare som får ström via USB tillsammans med AirPort Express.

Om du vill veta mer om AirPort öppnar du AirPort-verktyg och väljer Hjälp > AirPort-verktyg Hjälp.

Öppna AirPort-verktyg åt mig