macOS High Sierra

Skapa eller ändra en smart mapp

Smarta mappar samlar automatiskt filer efter typ och innehåll. Smarta mappar uppdateras när du ändrar, lägger till och tar bort filer på datorn.

Skapa en smart mapp

 1. Välj Arkiv > Ny smart mapp i Finder.

 2. Sök efter filer genom att skriva in ett ämne, en fras eller något annat i sökfältet.

 3. Bestäm om sökningen bara ska använda namnen på filerna eller hela deras innehåll genom att markera Namn matchar i sökförslagen som visas under sökfältet, sedan klicka på Namn och välja antingen Filnamn eller Allt.

 4. Sök efter ytterligare särskilda attribut genom att klicka på lägg till-knappen under sökfältet och sedan göra val via popupmenyerna med sökattribut som visas.

  Menyerna fungerar i par – om du t.ex. vill söka efter bilder väljer du ”Typ” från popupmenyn till vänster och sedan ”Bilder” från popupmenyn bredvid.

 5. Klicka på Spara och ange ett namn och en plats för den smarta mappen.

  Om du inte vill att den smarta mappen ska visas i sidofältet avmarkerar du Lägg till i sidofältet.

  Vissa tecken kan inte användas i mappnamn, t.ex. skiljetecken som kolon (:). Om ett felmeddelande visas provar du ett annat namn.

Ändra villkoren för en smart mapp

 1. Öppna den smarta mappen.

 2. Börja att skriva i sökfältet för mappen eller öppna åtgärdsmenyn och välj sedan Visa sökvillkor.