macOS High Sierra

Ansluta till ett dolt Wi-Fi-nätverk

Ett dolt Wi-Fi-nätverk är ett nätverk vars namn inte sänds ut. För att kunna ansluta till ett dolt nätverk måste du känna till dess namn, vilken typ av trådlös säkerhet som används och vid behov läge, användarnamn och lösenord.

Fråga nätverksadministratören om du inte vet vad du ska ange för uppgifter.

 1. Klicka på Wi-Fi-statussymbolen i menyraden och välj sedan Anslut till annat nätverk.

  Om Wi-Fi-statussymbolen inte visas i menyraden väljer du Apple-menyn > Systeminställningar. Klicka på Nätverk, markera Wi-Fi i listan till vänster och markera sedan Visa Wi-Fi-status i menyraden.

 2. Ange nätverksnamnet.

 3. Klicka på popupmenyn Säkerhet och välj sedan typ av trådlös säkerhet.

 4. Ange läge, användarnamn och lösenord när de behövs.

  Fältet som visas varierar beroende på vilken typ av trådlös säkerhet som används i nätverket. Du kanske inte måste ange alla de här uppgifterna.

 5. Välj alternativ:

  • Markera Visa lösenord så att lösenordet blir synligt.

  • Markera Kom ihåg nätverket för att spara nätverket i listan över kända nätverk så att du slipper ange informationen igen.

 6. Klicka på Anslut.

De säkerhetsprotokoll som stöds är WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2 (Wi-Fi Protected Access II).