macOS High Sierra

Ändra skärmens ljusstyrka

Du kan justera bildskärmens ljusstyrka manuellt eller automatiskt.

Använda funktionstangenterna för ljusstyrka

Om skärmen verkar för ljus eller mörk kan du justera bildskärmens ljusstyrka.

 • Använd tangenterna för ljusstyrka: Tryck på tangenten för att öka ljusstyrkan eller tangenten för att minska ljusstyrkan (eller använd Control Strip).

Justera ljusstyrkan automatiskt

 • Om du har en dator med en sensor för omgivningsljus väljer du Apple-menyn > Systeminställningar. Klicka på Bildskärmar och sedan på Bildskärm.

  Öppna panelen Bildskärm åt mig

  Markera sedan Justera ljusstyrka automatiskt.

  Om kryssrutan Justera ljusstyrka automatiskt inte visas kan du justera ljusstyrkan manuellt.

Justera ljusstyrka manuellt

 • Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Bildskärmar och sedan på Bildskärm.

  Öppna panelen Bildskärm åt mig

  Justera bildskärmens ljusstyrka med skjutreglaget för ljusstyrka.

  Beroende på vilken typ av bildskärm som är ansluten till datorn kanske du även ser ett skjutreglage för kontrast som du kan använda till att justera bildskärmens kontrast.

Ställa in ljusstyrkan från menyraden

På en del nyare bärbara datorer kan du optimera batterianvändningen genom att ställa in skärmens ljusstyrka på ungefär 75 %. Alternativet visas endast i menyraden när skärmens ljusstyrka är inställd på en nivå som drar mycket ström.

 • Klicka på batterisymbolen i menyraden. Klicka sedan på Skärmens ljusstyrka.

Obs! Om batterisymbolen inte visas i menyraden behöver du visa batteriets status.

Du kan inte justera ljusstyrkan på vissa äldre Apple-bildskärmar. I OS X 10.10 och senare kan det hända att reglaget Ljusstyrka inte längre visas i panelen Bildskärm i inställningspanelen Bildskärmar.

Om du vill veta hur du ställer in ljusstyrkan för just din bildskärm läser du dokumentationen som följde med bildskärmen.