macOS High Sierra

Om du har problem med att bränna skivor

Om du har problem med att skapa egna DVD- eller CD-skivor provar du de här förslagen.

  • Kontrollera att datorn har rätt utrustning för bränning av information till skivor. Under Skivbränning i Systeminformation kan du se vilken typ av skivor datorn kan bränna.

    Öppna Systeminformation åt mig

  • Om du använder ett program till att skapa en anpassad skiva kan du hitta mer information och anvisningar i programmets hjälp.

  • Kontrollera om det finns tillräckligt med tillgängligt utrymme på skivan för de data du vill bränna. Du visar det tillgängliga utrymmet genom att markera skivan och välja Arkiv > Visa info. Du kan behöva ta bort några objekt eller ändra storlek eller kvalitet på objekten så att filstorleken minskas.

  • Vid skivbränning används en del utrymme på datorns interna hårddisk: 700 MB för att bränna en CD-skiva, 4 GB för att bränna en DVD-skiva och 8 GB för att bränna en DVD-skiva med dubbla lager. Du kan kontrollera det tillgängliga utrymmet genom att öppna Skivverktyg, klicka på hårddisken (den heter vanligtvis ”Macintosh HD”) och sedan klicka på Info.

    Öppna Skivverktyg åt mig

Behöver du mer hjälp läser du informationen om att bränna skivor på Apples supportwebbplats.