macOS High Sierra

Ändra inställningar för ljudinmatning

Om datorn har separata portar för ljud in och ljud ut är ljudingången märkt med en mikrofonsymbol. Om datorn bara har en ljudport är den märkt med en hörlurssymbol (Symbol för ljudport) och kan användas som både in- och utgång för ljud.

Du kan använda datorns inbyggda mikrofon, bildskärmens mikrofon (om det finns en sådan) eller en extern mikrofon som är ansluten till datorns ljudport.

Innan du börjar öppnar du panelen Ljud in i inställningspanelen Ljud (välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Ljud och sedan på Ljud in).

Öppna panelen Ljud in åt mig

Välja en enhet för ljud in

  • Markera den enhet du vill använda i listan över enheter för ljud in. Alla ljudinmatningsenheter som är tillgängliga för datorn visas i listan. Om det finns en inbyggd mikrofon i bildskärmen kallas den Bildskärmsljud i listan.

Justera inställningar för ljud in

  • Om du vill spela in ljud via datorns ljudport kan du justera inljudstyrkan för att kompensera för om ljudkällan är för stark eller svag.

    Om du till exempel spelar in hög musik kan du sänka inljudvolymen så att det inspelade ljudet inte blir för starkt eller förvrängs. Om du spelar in någon som talar tyst kan du höja inljudvolymen så att inspelningen av personens röst blir tydligare.

    Minska mängden bakgrundsljud när du spelar in med den inbyggda mikrofonen genom att markera kryssrutan ”Använd brusreduktion för omgivningsljud”. Det här alternativet är inte tillgängligt om ett format för en 4-kanalig inbyggd mikrofon är valt i Ljud-/MIDI-inställningar.

    Obs! Du kan inte justera inljudstyrkan från digitala ljudinmatningsenheter med datorns reglage. Den måste justeras i källan, till exempel en mottagare.