macOS High Sierra

Formatera text i dokument med typsnitt och stilar

I fönstret Typsnitt i många program kan du formatera text genom att välja typsnitt, typsnittsfärger, typsnittsstorlekar och mycket mer. Du kan även formatera text genom att använda favoritstilar eller stilar som används i ett dokument.

Om det finns en Touch Bar på datorn kan du använda den till att snabbt formatera markerad text.

Använda typsnitt

 1. Välj Format eller Format > Typsnitt i ett dokument. Välj sedan Visa typsnitt.

  Om alternativ för understrykning av text, textfärg med mera inte visas överst i fönstret Typsnitt klickar du på åtgärdsmenyn och väljer Visa effekter. Om du vill förhandsvisa alternativ när du markerar dem väljer du Visa förhandsvisning från åtgärdsmenyn.

 2. Markera texten du vill formatera och gör något av följande:

  • Ändra typsnitt: Markera en samling, en familj eller ett teckensnitt (till exempel Fet). När du vill söka efter ett typsnitt markerar du Alla typsnitt i kolumnen Samling och skriver sedan in typsnittsnamnet. Om du inte ser sökfältet i fönstret Typsnitt gör du fönstret bredare.

  • Ändra typsnittsstorlek: Dra reglaget eller välj en storlek i listan. Om önskad storlek inte visas klickar du på åtgärdsmenyn och väljer Redigera storlekar. Markera sedan Fast lista, Reglage eller bådadera.

  • Ändra typsnittsfärg: Klicka på knappen Textfärg och välj sedan en färg i fönstret Färger.

  • Understruken eller genomstruken text: Klicka på knappen Understruken text eller Överstruken text och välj sedan ett alternativ från popupmenyn, till exempel Dubbel. Byt linjefärg genom att välja Färg från popupmenyn och klicka på en färg.

  • Så här infogar du symboler och tecken: Klicka på åtgärdsmenyn, välj Tecken och dra sedan en symbol från Teckenvisare till dokumentet.

  • Så här ställer du in typografiska alternativ: Klicka på åtgärdsmenyn och välj Typografi. Markera eller avmarkera alternativ om det markerade typsnittet innehåller typografi.

Ändra dokumentets bakgrundsfärg genom att klicka på knappen Dokumentfärg och därefter markera en färg i fönstret Färg.

Använd Typsnittsbok till att installera och hantera typsnitt på datorn. Du öppnar Typsnittsbok från fönstret Typsnitt genom att klicka på åtgärdsmenyn och välja Hantera typsnitt.

Använda stilar

 • Välj Format > Stilar eller Format > Typsnitt > Stilar i ett dokument. Gör sedan något av följande i panelen Stilar:

  • Använd en favoritstil på markerad text: Markera Favoritstilar och välj sedan en stil från popupmenyn som visas. Klicka på Använd.

  • Använd en stil som används i dokumentet: Du markerar Dokumentstilar och klickar sedan på framåt- eller bakåtknappen tills du kommer till stilen du vill använda. Klicka på Använd.

  • Spara den markerad textens stil som favorit: Klicka på Gör till favorit och skriv sedan ett namn: Om du vill använda samma typsnitt, mellanrum och tabbar som i den markerade texten markerar du kryssrutorna.

  • Sök efter text som är formaterad med en viss stil i ett dokument: Du markerar Dokumentstilar och klickar sedan på framåt- eller bakåtknappen tills du kommer till stilen du vill söka efter. Klicka på Välj. Ställ in alternativ för att utöka eller begränsa sökningen och klicka sedan på Välj.

Välj Redigera > Skiftläge och välj sedan ett alternativ om du vill formatera markerad text med stora bokstäver, små bokstäver eller bådadera.