macOS High Sierra

Logga ut, vila, starta om och stänga av

Du kan logga ut eller försätta datorn i vila om du tänker använda den igen senare. Du kan när som helst starta om eller stänga av datorn.

Logga ut

 • Välj Apple-menyn > Logga ut. Om du inte vill att de programfönster som är öppna ska öppnas igen när du loggar in nästa gång avmarkerar du Öppna fönster igen vid återinloggning.

  Om datorn är inställd för flera användare kan andra användare logga in när du har loggat ut.

Vila

Gör något av följande:

 • Välj Apple-menyn > Vila.

 • Håll ned strömbrytaren tills du ser dialogrutan för omstart, vila eller avstängning. Klicka sedan på Vila eller tryck på S.

 • Om du vill försätta en bärbar Mac i vila stänger du bara skärmen.

Väck datorn genom att trycka på mellanslagstangenten eller klicka med musen eller styrplattan, eller öppna skärmen.

Du kan ställa in att lösenord krävs när datorn väcks, vilket ger extra säkerhet. Du kanske kan låsa upp datorn med din Apple Watch eller använda Touch ID istället för att ange ditt lösenord.

Starta om

Gör något av följande:

 • Välj Apple-menyn > Starta om.

 • Håll ned strömbrytaren tills olika alternativ visas. Klicka sedan på Starta om eller tryck på R.

 • Om pekaren låser sig på skärmen eller datorn slutar svara kan du behöva tvinga den att starta om genom att trycka på kontroll-kommando samtidigt som du trycker på strömbrytaren.

  Viktigt: Om du tvingar fram en omstart kan du förlora ändringar som inte sparats i öppna dokument.

Om du inte vill att de programfönster som är öppna ska öppnas igen när du startat om datorn och loggar in igen, avmarkerar du Öppna fönster igen vid återinloggning.

Stänga av

Gör något av följande:

 • Välj Apple-menyn > Stäng av.

  Om du inte vill att de programfönster som är öppna ska öppnas igen när du startat om datorn och loggar in igen, avmarkerar du Öppna fönster igen vid återinloggning.

 • Håll ned strömbrytaren tills du ser dialogrutan för omstart, vila eller avstängning. Klicka sedan på Stäng av eller tryck på returtangenten.

  Om du inte vill att de programfönster som är öppna ska öppnas igen när du startat om datorn och loggar in igen, avmarkerar du Öppna fönster igen vid återinloggning.

 • Om datorn inte stängs av kan du tvinga fram en avstängning genom att hålla ned strömbrytaren i sex sekunder.

  Viktigt: Om du tvingar fram en avstängning kan du förlora ändringar som inte sparats i öppna dokument.

En Mac är helt avstängd när skärmen är svart. På vissa datorer lyser inte heller någon strömlampa och fläktar och enheter är tysta.

Stäng alltid av datorn innan du öppnar höljet för att installera mer minne eller andra enheter i datorn. Du kan också behöva stänga av datorn innan du ansluter eller kopplar från viss kringutrustning. Om du är osäker läser du i dokumentationen som följde med enheten.

Du behöver inte stänga av datorn när du ansluter eller kopplar från kablar som USB-, FireWire-, Thunderbolt-, telefon-, mikrofon-, hörlurs- eller Ethernetkablar.

Viktigt: Om du har en bärbar dator väntar du tills den är helt avstängd innan du stänger skärmen. Om du stänger skärmen medan datorn håller på att stängas av kanske den inte stängs av på korrekt sätt, och det kan ta längre tid att starta den nästa gång du slår på den.