macOS High Sierra

Skriva ut med en skrivare som är ansluten till en Windows-dator

Du kan skriva ut till en skrivare ansluten till en Windows-dator. Skrivarens ägare måste ställa in den för delning och endast använda följande tecken i skrivarens och datorns namn: A-Z, a-z, 0-9, !, $, *, (, ), _, +, -, ‘ och . (punkt).

Du måste veta skrivarens arbetsgruppsnamn och, om det behövs, användarnamnet och lösenordet om du ska kunna lägga till en delad Windows- skrivare i listan över skrivare.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på Skrivare och skannrar.

  Öppna inställningspanelen Skrivare och skannrar åt mig

 2. Klicka på lägg till-knappen längst ned i skrivarlistan och klicka sedan på Windows.

  En nätverksbläddrare med Windows-arbetsgrupperna i nätverket visas.

 3. Välj skrivaren i nätverksbläddraren.

  Du hittar skrivaren i bläddraren genom att klicka på arbetsgruppen och sedan klicka på utskriftsservern (datorn som delar skrivaren). Ange användarnamn och lösenord för skrivarservern om du blir ombedd att göra det.

 4. Klicka på popupmenyn Använd och välj sedan lämplig skrivarprogramvara.

  Var noga med att välja rätt skrivarprogramvara för den skrivare du ska använda. Mer information finns i dokumentationen till skrivaren. Om du har en HP PCL-kompatibel skrivare som inte visas i listan väljer du den skrivarmodell som stämmer bäst med skrivaren.

 5. Klicka på Lägg till.

Om du inte kan lägga till en viss Windows-skrivare kanske skrivarprogramvaran på din Mac saknar stöd för utskrift via delade Windows-skrivare. Uppdatera skrivarprogramvaran på datorn eller be nätverksadministratören om hjälp. Mer information finns i Uppdatera eller ändra skrivarprogramvara.