macOS High Sierra

Höra datorn läsa upp varningsmeddelanden

Du kan låta datorn läsa upp text i dialogrutor och varningsmeddelanden och meddela dig när du måste utföra en åtgärd i ett program.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Tal.

  Öppna inställningspanelen Tal åt mig

 2. Markera kryssrutan Aktivera meddelanden och ange alternativ genom att klicka på Alternativ:

  • Röst: Välj om varningsmeddelanden ska läsas upp med systemrösten eller en annan röst.

  • Fras: Välj vilken fras du vill höra innan texten i varningsmeddelandet läses upp. Som förval läses namnet på det program felmeddelandet hör till upp före meddelandet.

  • Fördröjning: Välj hur många sekunder datorn ska vänta innan felmeddelandet läses upp.

 3. Klicka på OK.

Du stänger av den här funktionen genom att avmarkera kryssrutan Aktivera meddelanden.

Du kan också använda VoiceOver, det talade gränssnittet i macOS, för att höra beskrivningar om alla objekt på skärmen och till att styra datorn med hjälp av tangentbordet. Mer information finns i VoiceOver Hjälp.