macOS High Sierra

Visa och gömma filnamnstillägg

Filnamnstillägg visas i slutet av vissa filnamn och består av en punkt följd av några bokstäver eller ord (t.ex. .jpg). Filnamnstillägget för en fil visar vilken typ av fil det är och vilka program som kan användas till att öppna den.

Filnamnstillägg är vanligtvis gömda i macOS, men du kan visa dem om du tycker det är praktiskt att se dem. Om filnamnstilläggen är gömda öppnar macOS fortfarande filerna med de rätta programmen.

För en fil

  1. Markera en fil och välj Arkiv > Visa info eller tryck på kommando-I.

  2. Klicka på triangeln bredvid Namn och filtillägg så att avsnittet expanderas.

  3. Du visar eller gömmer filnamnstillägget genom att markera eller avmarkera Göm tillägg.

För alla filer

  1. Välj Finder > Inställningar och klicka på Avancerat.

  2. Markera eller avmarkera Visa alla filnamnstillägg.

Om du valde Visa alla filnamnstillägg visas samtliga filnamnstillägg, även för filer där Göm tillägg är markerat. Om du avmarkerar Visa alla filnamnstillägg visas och göms filnamnstillägg beroende på den individuella inställningen av Göm tillägg.

När du byter namn på en fil eller mapp ska du inte ändra filnamnstillägget, för då kanske du inte längre kan öppna filen med samma program som den skapades i. Bli varnad innan du ändrar ett filnamnstillägg genom att markera Visa varningsmeddelande innan filtillägg ändras i panelen Avancerat i Finder-inställningarna.

Om du vill ändra formatet i en fil använder du programmet som skapade filen. Exempelvis kan Textredigerare konvertera ett dokument från ren text (.txt) till formaterad text (.rtf) och Förhandsvisning kan konvertera många typer av grafik- och bildfiler.