macOS High Sierra

Ändra datorns röst

Du kan ändra den röst som datorn använder till att läsa upp text i ett fönster eller i varningsmeddelanden.

Välja en röst

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Tal.

  Öppna inställningspanelen Tal åt mig

 2. Klicka på popupmenyn Systemröst och välj en röst.

 3. Justera hur snabbt rösten talar genom att dra skjutreglaget Uppläsningshastighet.

 4. Testa rösten och uppläsningshastigheten genom att klicka på Spela upp.

Lägg till en ny röst

Du kan lägga till röster i popupmenyn Systemröst. Om du lägger till en röst som inte finns på datorn hämtas den automatiskt från Apple.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Tal.

  Öppna inställningspanelen Tal åt mig

 2. Klicka på popupmenyn Systemröst och välj Anpassa.

 3. Markera kryssrutan bredvid de röster du vill lägga till.

  Du kan söka efter en röst genom att skriva dess namn, land eller språk i sökfältet.

  Provlyssna på en röst genom att välja den och sedan klicka på Spela upp.

 4. Klicka på OK.

 5. Klicka på popupmenyn Systemröst och välj rösten.

  Rösten visas i menyn när hämtningen är klar.

Radera en hämtad röst

Du kan radera en röst som du hämtat till datorn.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Tal.

  Öppna inställningspanelen Tal åt mig

 2. Klicka på popupmenyn Systemröst och välj Anpassa.

 3. Avmarkera kryssrutan bredvid den röst som du vill radera.

 4. Klicka på OK och sedan på Radera.

Om du vill avbryta en pågående uppläsning på datorn provar du något av följande:

 • Välj Redigera > Talsyntes > Sluta tala.

 • Om VoiceOver (den inbyggda skärmläsaren) är igång stänger du av den genom att trycka på kommando-F5.