macOS High Sierra

Ändra inställningar för ljudutmatning

Du kan spela upp ljud genom datorns inbyggda högtalare, bildskärmens högtalare (om den har högtalare) eller genom högtalare, hörlurar eller annan utrustning som är ansluten till din Mac eller finns tillgänglig trådlöst via AirPlay.

Innan du börjar öppnar du panelen Ljud ut i inställningspanelen Ljud (välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Ljud och sedan på Ljud ut).

Öppna panelen Ljud ut åt mig

Välja en enhet för ljud ut

  • Markera den enhet du vill använda i listan över enheter för ljud ut. Alla enheter för utgående ljud som är tillgängliga för datorn visas i listan, inklusive datorns inbyggda högtalare, enheter som är anslutna till ljudutgången (Symbol för ljudport), USB-högtalare och AirPlay-enheter.

    Om du vill använda en enhet som är ansluten till datorns ljudutgång väljer du Hörlurar.

Justera inställningar för ljud ut

  • Du kan justera balansen och volymen för ljud ut med reglagen på inställningspanelen. Om du markerar kryssrutan Visa volym i menyraden visas ett volymreglage i menyraden så att du kan höja eller sänka volymen när som helst. Om du vill ställa in en separat volym för varningsljud klickar du på Ljudeffekter.

    Beroende på vilken dator och vilka enheter du använder kan du ställa in andra volymalternativ via programmet Ljud-/MIDI-inställningar.

    Öppna Ljud-/MIDI-inställningar åt mig

    Om du använder program med volymreglage (t.ex. iTunes och iMovie) kan inställningarna i programmen endast bli samma eller svagare än datorns utljudvolym. Programmens inställningar kan inte åsidosätta de du gjort i inställningspanelen Ljud.