macOS High Sierra

Justera placering och storlek på symboler

Du kan ändra placeringen, storleken och etiketteringen av symboler på skrivbordet eller i ett Finder-fönster. Om du vill byta symbolen för en fil eller mapp läser du Skapa anpassade symboler för filer och mappar.

På skrivbordet

Kontroll-klicka på skrivbordet. Gör sedan något av följande:

  • Ordna symboler snabbt: Välj Ordna.

    Om Ordna inte visas beror det på att du har ställt in att symbolerna ska ordnas automatiskt. Visa alternativen för Ordna genom att välja Sortera efter, eller välj inget.

  • Ordna och sortera symbolerna en gång: Välj Ordna efter och sedan ett alternativ.

    Om Ordna efter inte visas beror det på att du har ställt in att symbolerna ska ordnas automatiskt. Visa alternativen för Ordna genom att välja Sortera efter, eller välj inget.

  • Få symbolerna ordnade och sorterade automatiskt: Välj Sortera efter och sedan ett alternativ.

  • Ändra symbolstorlek, avstånd i rutnätet (utrymmet mellan symbolerna), textstorlek och annat: Välj Visa innehållsalternativ och gör ändringar med reglagen.

I ett Finder-fönster

  1. Öppna ett Finder-fönster och öppna sedan mappen som ska ändras.

  2. Välj Visa > Visa visningsalternativ och gör dina ändringar. Du kan t.ex. klicka på popupmenyn Ordna efter och sedan välja Ändringsdatum.

Mer information finns i Olika sätt att visa objekt i Finder-fönster.