macOS High Sierra

Ställa in Bluetooth-delning

På fliken Bluetooth i inställningspanelen Delning kan du ställa in hur datorn hanterar filer som skickas mellan Bluetooth-enheter (t.ex. en Android-telefon). Mer information finns i Dela filer med Bluetooth.

Tips: Du kan dela filer mellan din Mac och iOS-enhet via AirDrop, Handoff eller iCloud.

 1. Öppna inställningspanelen Delning (välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Delning).

  Öppna delningsinställningarna åt mig

 2. Markera kryssrutan Bluetooth-delning och ställ in följande alternativ:

  • När objekt tas emot: Välj Ta emot och spara om du vill spara alla objekt som skickas till Mac-datorn. Välj Ta emot och öppna om du vill öppna objekten eller Fråga efter åtgärd om du vill välja vad som ska ske varje gång en fil skickas. Om du inte vill ta emot några objekt som skickas till datorn väljer du Tillåt aldrig.

  • Mapp för mottagna objekt: Välj den mapp i vilken du vill spara mottagna filer. Den förvalda mappen är mappen Hämtade filer. Välj Annat om du vill välja en annan mapp.

  • När andra enheter bläddrar: Välj Tillåt alltid om du vill att andra enheter ska kunna bläddra i din dator eller välj Fråga efter åtgärd om du vill ange vad som ska ske varje gång en enhet försöker bläddra i datorn. Om du inte vill att andra enheter ska kunna bläddra i datorn väljer du Tillåt aldrig.

  • Mappar som andra kan bläddra i: Välj vilken mapp på datorn som andra enheter kan bläddra i. Den förvalda mappen är mappen Delad. Välj Annat om du vill välja en annan mapp.