macOS High Sierra

Installera om macOS

När du behöver installera om macOS på datorn kan du installera det från internet eller installera det från återställningspartitionen som finns på hårddisken eller i flashlagringsutrymmet på alla Mac-datorer. Oavsett vilket sätt du väljer påverkas inte dina filer eller användarinställningar.

Viktigt: Du måste vara ansluten till internet för att installera om macOS.

 1. Välj Apple-menyn > Starta om i menyraden.

 2. Gör något av följande omedelbart när datorns startas om:

  • Installera den nyaste versionen av macOS via internet: Håll ned alternativ-, kommando- och R-tangenterna tills en snurrande glob visas. Släpp sedan tangenterna.

   Om du väljer detta alternativ installeras den senaste macOS-version som är kompatibel med datorn.

  • Installera om datorns originalversion av macOS via internet: Håll ned skift-, alternativ-, kommando- och R-tangenterna tills en snurrande glob visas. Släpp sedan tangenterna.

   Om du väljer detta alternativ ominstalleras den senaste macOS-version som följde med datorn samt eventuella uppdateringar för den versionen.

  • Installera om macOS från den inbyggda återställningsskivan på datorn: Håll ned kommando- och R-tangenterna tills fönstret Verktygsprogram visas.

   Om du väljer detta alternativ ominstalleras den senaste macOS-version som lagrats på datorns inbyggda återställningsskiva samt eventuella uppdateringar du installerat.

 3. Markera Installera om macOS och klicka sedan på Fortsätt.

 4. Följ anvisningarna på skärmen. I panelen där du väljer målskiva väljer du den nuvarande macOS-skivan (i det flesta fall är det den enda tillgängliga).