macOS High Sierra

Ändra inloggningslösenordet

Av säkerhetsskäl är det viktigt att ändra inloggningslösenordet ibland.

Om du har glömt ditt inloggningslösenord måste du skapa ett nytt. Se Återställ Mac-inloggningslösenordet.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Användare och grupper.

  Öppna inställningspanelen Användare och grupper åt mig

 2. Klicka på Ändra lösenord.

 3. Ange det aktuella lösenordet i fältet Gammalt lösenord.

 4. Ange det nya lösenordet i fältet Nytt lösenord och ange det sedan igen i fältet Bekräfta.

  Du kan få hjälp att skapa ett säkert lösenord genom att klicka på nyckelknappen bredvid fältet Nytt lösenord.

 5. Gör det enklare att komma ihåg lösenordet med ett lösenordstips.

  Tipset visas om du matar in fel lösenord tre gånger i följd eller om du klickar på frågetecknet i lösenordsfältet i inloggningsfönstret.

 6. Klicka på Ändra lösenord.