macOS High Sierra

Om det finns en symbol med ett frågetecken i Dock

Om symbolen för ett program finns i Dock, och du raderar objektet från datorn, täcks symbolen av ett frågetecken.

  • Ta bort frågeteckensymbolen: Dra ut symbolen från Dock tills Ta bort visas.

Om du vill hämta ett program igen läser du Hantera köp och prenumerationer av program.