macOS High Sierra

Välja vad som ska hända när du matar in en CD- eller DVD-skiva

Om datorn har en inbyggd optisk enhet, eller om du ansluter en extern optisk enhet (t.ex. en Apple USB SuperDrive), kan du välja vad datorn ska göra när du matar in vissa typer av CD- och DVD-skivor. Du kan t.ex. välja att ett bildredigeringsprogram ska öppnas när du matar in en bild-CD-skiva, eller att ett AppleScript-skript som säkerhetskopierar viktiga dokument ska köras när du matar in en tom DVD-skiva.

  1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på CD och DVD. (Om det inte finns någon optisk enhet inbyggd i eller ansluten till din Mac visas inte inställningspanelen CD och DVD.)

    Öppna inställningspanelen CD och DVD åt mig

  2. Använd popupmenyerna till att välja en åtgärd för den typ av skivor som matas in.

Vissa program kan direkt börja arbeta med en inmatad skiva. iTunes kan t.ex. direkt importera låtar från en musik-CD-skiva och DVD-spelare kan direkt börja spela upp en video. Vill du veta hur du ställer in att ett program direkt ska börja arbeta med en skiva läser du hjälpen för det aktuella programmet.