macOS High Sierra

Om optiska enheter

En optisk enhet används till att spela upp, och ibland bränna, CD- och DVD-skivor. Vissa Mac-datorer har inbyggda optiska enheter men du kan också använda en extern optisk enhet (t.ex. en Apple USB SuperDrive).

Om du vill ta reda på om datorn kan bränna CD- och DVD-skivor, och i så fall vilken typ av skivor den kan bränna, använder du Om den här datorn.

  • Välj Apple-menyn > Om den här datorn, klicka på Lagring och leta sedan reda på den optiska enheten.