macOS High Sierra

Ändra hur styrplattan fungerar

Om du använder en styrplatta finns det flera saker du kan göra för att ändra hur den fungerar och reagerar. Du kan t.ex. ändra hur snabbt pekaren rör sig på skärmen när du drar fingret på styrplattan och anpassa de gester du använder med styrplattan.

Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilken dator du använder. Du kan t.ex. bara använda tre fingrar till att bläddra på vissa datorer.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Styrplatta.

  Öppna inställningspanelen Styrplatta åt mig

 2. Välj alternativ för att peka och klicka (beroende på vilken dator du använder kanske bara några av alternativen visas):

  • Slå upp och dataavkännare: Markera det här alternativet om du snabbt vill slå upp ett ord eller snabbt utföra åtgärder med vissa datatyper, som datum och adresser, och välj sedan Klicka hårt med ett finger eller Tryck med tre fingrar.

  • Sekundärklicka: Markera alternativ och välj Klicka med två fingrar, Klicka i nedre högra hörnet eller Klicka i nedre vänstra hörnet för sekundärklick (eller kontroll-klick) på objekt på skärmen.

  • Tryck för klickning: Om du markerar det här alternativet innebär det att du klickar genom att trycka med ett finger på styrplattan.

  • Slå upp: Markera det här alternativet om du vill kunna slå upp ord i ordlistan genom att snabbt trycka två gånger med tre fingrar på orden.

  • Acceleration: Ange accelerationen för pekaren när du flyttar den över skärmen genom att dra reglaget.

  • Tyst klick: Välj det här alternativet om du vill stänga av klickljudet från en Force Touch-styrplatta.

  • Hårt klick och haptisk feedback: Klicka hårt på ett objekt på en Force Touch-styrplatta om du vill utföra en åtgärd. (Du klickar hårt genom att trycka bestämt tills du känner en djupare klickning.) Du kan till exempel klicka hårt på en fil i Finder för att visa den i ett Överblick-fönster. När kryssrutan är markerad känner du också taktil feedback när du kantjusterar objekt i en del program, som exempelvis Förhandsvisning.

 3. Välj alternativ för rullning och zoom (beroende på vilken dator du använder kanske bara några av alternativen visas):

  • Rullningsriktning: Naturlig: Markera det här alternativet om du vill flytta innehållet i ett fönster i samma riktning som fingrarna.

  • Zooma in eller ut: Markera det här alternativet om du vill zooma in genom att nypa ihop med två fingrar och zooma ut genom att dra isär två fingrar.

  • Smart zoom: Markera det här alternativet om du vill zooma in och ut genom att snabbt trycka två gånger med två fingrar.

  • Rotera: Markera det här alternativet om du vill rotera objekt på skärmen med två fingrar.

 4. Välj fler gester (beroende på vilken dator du använder kanske bara några av alternativen visas):

  • Svep mellan sidor: Markera det här alternativet och välj sedan ”Rulla i sidled med två fingrar”, ”Svep med tre fingrar” eller ”Svep med två eller tre fingrar” för att bläddra mellan sidor i ett dokument.

  • Svep mellan program i helskärmsläge: Markera det här alternativet och välj sedan ”Svep i sidled med tre fingrar” eller ”Svep i sidled med fyra fingrar” för att växla mellan program i helskärmsläge.

  • Notiscenter: Markera det här alternativet om du vill visa Notiscenter genom att svepa åt vänster från höger kant på styrplattan.

  • Mission Control: Markera det här alternativet och välj sedan ”Svep uppåt med tre fingrar” eller ”Svep uppåt med fyra fingrar” för att öppna Mission Control.

  • Program-Exposé: Markera det här alternativet och välj sedan ”Svep nedåt med tre fingrar” eller ”Svep nedåt med fyra fingrar” för att använda Exposé.

  • Launchpad: Markera det här alternativet om du vill visa Launchpad genom att nypa med tummen och tre fingrar.

  • Visa skrivbord: Markera det här alternativet om du vill visa datorns skrivbord genom att föra isär tummen och tre fingrar.