macOS High Sierra

Allmänna inställningar

Använd Allmänt i Systeminställningar till att ändra det allmänna utseendet på macOS och skapa en bekvämare arbetsmiljö och aktivera några av funktionerna för Kontinuitet, om tillgängliga.

Du öppnar de här inställningarna genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Allmänt.

Öppna inställningspanelen Allmänt åt mig

Utseende

Välj den färg du vill använda för knappar, menyer och fönster.

Markera Använd mörk menyrad och Dock om du vill göra menyraden och Dock mörkare.

Markera Göm och visa menyraden automatiskt om du bara vill att menyraden ska visas när du flyttar pekaren högst upp på skärmen.

Markeringsfärg

Välj den färg som ska visas när du markerar objekt eller sådant som text.

Symbolstorlek i sidofältet

Välj små, medelstora eller stora symboler för sidofältet i Finder och sidofältet i Mail.

Visa rullningslister

Rullningslister visas i ett fönster när det finns mer innehåll än vad som ryms i fönstret med den storlek det har för tillfället.

  • Automatiskt baserat på mus eller styrplatta: Rullningslister visas beroende på den mus eller styrplatta du använder.

    Om du kan använda gester på enheten göms rullningslisterna tills du börjar rulla. Annars visas de.

  • Vid rullning: Göm rullningslisterna tills du börjar rulla.

  • Alltid: Rullningslisterna visas alltid.

Klicka i rullningslisten om du vill

  • Gå till nästa sida: Innehållet hoppar en sida i taget när du klickar på rullningslisten.

  • Hoppa till den plats som klickats: Innehållet flyttas till den plats du klickar på. Om du t.ex. klickar längst ned i rullningslisten kommer du till slutet av dokumentet.

Håll ned alternativtangenten när du klickar på rullningslisten om du vill växla rullningsmetod tillfälligt.

Förvald webbläsare

Välj den webbläsare du vill använda som förval. När du klickar på en URL-adress i e-post eller textmeddelanden öppnas webbsidan i den förvalda webbläsaren.

Om du vill veta mer om webbläsaren Safari läser du Safari Hjälp.

Fråga om ändringar ska sparas när dokument stängs

Osparade ändringar sparas automatiskt när du stänger dokument. Om du även vill bli tillfrågad om ändringar ska sparas markerar du den här kryssrutan.

Stäng fönster när ett program avslutas

Markera kryssrutan om programfönster ska stängas när du avslutar ett program. Fönstren öppnas inte automatiskt nästa gång du öppnar programmet.

Senaste objekt

De senaste objekten du använt visas i en lista i Apple-menyn. Välj hur många objekt som visas i listan.

Den här inställningen bestämmer också hur många av de senaste objekten som ska visas i programmenyer, t.ex. Arkiv-menyn > Öppna senaste i Textredigerare.

Tillåt Handoff mellan denna Mac och dina iCloud-enheter

(finns inte på alla datorer)

Om datorn stöder Handoff markerar du kryssrutan om du vill aktivera Handoff mellan datorn, Apple Watch och iOS-enheter som är inställda för användning med iCloud. Mer information finns i Fortsätta där du var med Handoff.

När det här alternativet är markerat kan du använda universella urklipp till att kopiera och klistra in mellan enheter.

Använd LCD-typsnittsutjämning när det är tillgängligt

Med typsnittsutjämning blir kanterna på vissa typsnitt jämnare.

När typsnittutjämningen (eller ”kantutjämning”) är aktiverad kan små typsnitt vara svåra att läsa.

Om du vill göra objekt på skärmen större läser du Göra det lättare att se vad som finns på skärmen.